Kazanım Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Bilim, Teknoloji ve Toplum – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Bilim, Teknoloji ve Toplum
TESTİN ADI:Bilim, Teknoloji ve Toplum – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bilim, Teknoloji ve Toplum – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki görsellerden hangisi ürünlerin üzerindeki telif hakkı sembolüdür?


CEVAP
A

2)

Buna göre Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
C

3) Bir ürünün piyasaya korsan olarak çıkarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


CEVAP
A

4) Atatürk, bilim ve teknolojinin toplumsal gelişim için önemli olduğunu vurgulamıştır. Bilimsel düşünme becerisinin halk içinde yayılması için çaba harcamış ve bu doğrultuda sosyal bilimler başta olmak üzere sağlık ve teknoloji alanlarında çeşitli kurumlar açtırmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde bu doğrultuda açılan kurumlardan biri değildir?


CEVAP
D

5) Ceren ve arkadaşları araştırma için kütüphaneye gitmişler burada ulaştıkları bilgileri not almış, yaptıkları alıntıları tırnak (‘’ ‘’) içinde kullanmışlar ve notların altına da konunun adı, yazarın adı, kitabın adı, cilt ve sayfa numaraları ve basım yılını yazmışlardır

Buna göre Ceren ve arkadaşları aşağıdakilerden hangisine dikkat etmişlerdir?


CEVAP
B

6)
● Bilim ve sanat dallarında ortaya çıkan yeni kavramların Türkçe karşılıklarını bulmaktır.
● Türkçe’yi yabancı kelimelerin boyunduruğundan kurtarmaktır.

Sözü edilen amaçları gerçekleştirmek için Atatürk tarafından kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

7) Sosyal bilimler, toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim dallarını kapsar. Her sosyal bilim dalı insan yaşamının farklı bir alanını inceler.

Buna göre aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler arasında sayılır?


CEVAP
D

8) Bir bilim insanı araştırma basamaklarını kullanarak bir araştırma yapacaktır. Bu doğrultuda çalışmalara başlamış fakat planlanan araştırmanın aşamalarının hangi tarihler arasında tamamlanacağını belirleyememiştir.

Buna göre araştırma basamaklarından hangisinde sıkıntı yaşamıştır?


CEVAP
C

9)

Bu sözüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?


CEVAP
C

10) Son yıllarda bilim ve teknoloji alanında meydana gelen devrimsel gelişmeler her alanda olduğu gibi tıp alanında da kendini göstermiştir. Böylece birçok amansız hastalık karşısında ümit veren gelişmeler yaşanmıştır.

Buna göre tıp alanında meydana gelen teknolojik gelişmelerle, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?


CEVAP
A

11) Amerika’da bir üniversite öğrencisi internetten müzik dosyası indirdiği ve bunu paylaştığı için dört plak şirketine 675 bin dolar ödemeye mahkûm edildi.

Buna göre üniversite öğrencisi hangi hakkı ihlal ettiği için ceza ödemek zorunda kalmıştır?


CEVAP
B

12) Aşağıda verilen tıp alanındaki gelişmelerden hangisinin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığı söylenebilir?


CEVAP
B

2 yorum