Kazanım Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Kültür ve Miras – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Kültür ve Miras
TESTİN ADI:Kültür ve Miras – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kültür ve Miras – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabilenler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirleri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir madenini eriterek yol açtılar.

Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanı’na göre Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
D

2) Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?


CEVAP
D

3)İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

4)

İlk Türk Devletlerinde, devleti yöneten kağanlar önemli kararları meclise danışarak alırlardı. Kurultaya boy beylerinin katıldığı gibi kağanın eşi hatun da katılırdı. Kurultayda siyasi, askerî ve ekonomik kararlar alınırdı.

Buna göre kurultay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
D

5)Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir?


CEVAP
C

6) Orta Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

7)

Orhun Kitabelerinde bulunan Bilge Kağan’ın bu ifadeleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


CEVAP
A

8) Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır.

Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

9) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden biridir?


CEVAP
D

10)
I.Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması
II. Ülkenin doğu-batı şeklinde ikiye bölünerek yönetilmesi
III. Hükümdarın törelere uymak zorunda olması
IV. Otlak ve tarım alanlarının azalması

Yukarıda verilenlerden hangileri Türk devletlerinin kısa sürede parçalanmasına yol açmıştır?


CEVAP
B

11) Türkler, Orta Asya’daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir.

Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanıtıdır?


CEVAP
C

12) Yapılan araştırmalar sonucu Orta Asya’da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı” olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motifleri vardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
D

10 yorum