Kazanım Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Kültür ve Miras – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Kültür ve Miras
TESTİN ADI:Kültür ve Miras – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kültür ve Miras – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benimsemesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkisi olduğu söylenemez?


CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir?


CEVAP
B

3) İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


CEVAP
C

4)


Buna göre Türklerin ordu sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
D

5) Eski Türklerin yönetim sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


CEVAP
B

6) İpek Yolu doğuda Çin’i, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa’ya bağlayan tarihî kervan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu” adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etkileşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur.

Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?


CEVAP
A

7) Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mete Han’ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gösterir?


CEVAP
B

8) Mete Han Asya Hun Devleti’nin başında iken, Çin’deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin’i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmiştir.

Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
C

9) Orta Asya Türk toplumlarında askerlik bir meslek olmaktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir yaşam biçimi olarak görülürdü. Diğer toplumlar Türkler için “Ordu Millet’’ tanımlaması yapmıştır.

Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
D

10) Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?


CEVAP
D

11) Hz. Ömer Dönemi’nde;
● Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması,
● Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması

düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?


CEVAP
A

12) Hz. Osman Dönemi’nde;
I. Kıbrıs’ın fethedilmesi,
II. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması,
III. İran’ın fethinin tamamlanması

gelişmelerinden hangileri İslam Devleti’nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar?


CEVAP
A

3 yorum