Kazanım Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Kültür ve Miras – 3 (2019-2020)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Kültür ve Miras
TESTİN ADI:Kültür ve Miras – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kültür ve Miras – 3 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Hz. Muhammed’in 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etme’’ nedenleri arasındadır?


CEVAP
A

2) Emeviler Dönemi’ndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanata dönüştürüldüğünün göstergesidir?


CEVAP
B

3) Abbasiler Dönemi’nde İslamiyet, Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılma olanağı bulmuştur.

Bu durumun oluşmasında;
I. Talas Savaşı’nda Türklerin Abbasilere yardım etmeleri,
II. İki toplumun birbiri ile iyi ilişkiler içinde olmaları,
III. Abbasilerin hoşgörülü bir siyaset izlemeleri gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?


CEVAP
D

4) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabulünü kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?


CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i benimsedikten sonra İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesine örnek olarak gösterilemez?


CEVAP
A

6) Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler arasındaki farklardan biridir?


CEVAP
C

7)

Buna göre Tuğrul Bey’in asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

8) Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmut’un eğitim ve bilime önem verdiğini gösterir?


CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin ticarete önem verdiklerinin göstergesidir?


CEVAP
B

10) Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barut Avrupa’ya götürülmüştür.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?


CEVAP
A

11) 1243 Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara yenilmesi sonucunda Anadolu’da Türk beylikleri tekrar ortaya çıkmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


CEVAP
A

12) Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yolu için söylenemez?


CEVAP
B

1 yorum