Kazanım Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Küresel Bağlantılar – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Küresel Bağlantılar –
TESTİN ADI:Küresel Bağlantılar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Küresel Bağlantılar – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
I. Kâr amacı ile alım-satım yapılması
II. Mal ve hizmet satımının başka ülkeye yapılması
III. İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin başka bir ülkeden temin edilmesi

Yukarıdaki tanımlar aşağıdaki terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?


CEVAP
A

2) Günümüzde Türk Cumhuriyetleriyle ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkiler devam etmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ilişkileri sağlayan kuruluşlardan biri değildir?


CEVAP
D

3)

Yukarıda verilen dünya haritasında nüfusun yoğun olarak bulunduğu yerler numaralandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerde nüfusun yoğun olmasının sebeplerinden biri olamaz?


CEVAP
C

4) Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe nüfus miktarında belirgin bir şekilde azalma görülür.

Bu durum nüfusun dağılışı üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkili olduğunu gösterir?


CEVAP
A

5) Dünyanın farklı bölgelerinde insanların yaptığı ekonomik faaliyetler değişiklik göstermektedir.

Bu faaliyetlerin değişiklik göstermesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi en az etkilidir?


CEVAP
C

6) Dünyanın nüfus özellikleri birçok faktörün etkisi altındadır. Nüfusu etkileyen bu faktörler nüfusun yoğun veya seyrek olmasına sebep olurlar.

Buna göre dünyada nüfusun yoğun olarak bulunduğu yerler arasında;
I. Çöl alanları
II. Deniz ve okyanus kıyıları
III. Kutuplar çevresi

hangileri bulunmaz?


CEVAP
B

7) Türkiye’nin Ortadoğu Bölgesi’nde son yıllarda etkinliğinin arttığını görmekteyiz. Önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan yeni Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı’yla Irak petrollerinin dünyaya pazarlanması planlanmaktadır.

Türkiye bu petrol hattıyla bölgede;
I. Siyasi
II. Ekonomik
III. Enerji

alanlarından hangilerinde etkinliğini arttırmış olacaktır?


CEVAP
D

8)

Verilen diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?


CEVAP
B

9) Türkiye yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerden biridir?


CEVAP
C

10) Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı‘nın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


CEVAP
D

11) “Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların (Dış Türklerin) bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir.”

Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda kurulmuştur?


CEVAP
A

12) “Biz milletler arası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı hedef tutan açık, samimi politikanın en ateşli taraftarıyız.”

Atatürk’ün bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi millî dış politikamızın ilkelerinden biridir?


CEVAP
A

2 yorum