Kazanım Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Üretim, Dağıtım ve Tüketim
TESTİN ADI:Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Türkiye’de ormancılık faaliyetlerinin çoğunlukla kıyı bölgelerde yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

2) Yer şekilleri ve iklim özellikleri sebebiyle Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal üretim azdır. Bunun yerine insanlar genellikle büyükbaş hayvancılık yapmaktadırlar.

Buna göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşağıda verilen sanayi dallarından hangisi daha gelişmiştir?


CEVAP
D

3) Bir iş adamı olan Ali Bey, Konya’da un fabrikası kurmaya karar verir.

Ali Bey’in un fabrikası kurmak için Konya’yı tercih etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

4)“Yaşadığım şehirde ormanlar geniş yer tutuyor. Arazilerimiz çok geniş ve verimlidir. Ayrıca deniz kenarında bulunan şehrimizin ikilimi ılıman, yazları sıcak ve uzun geçer.”

Bu bilgiler doğrultusunda bu şehir ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


CEVAP
D

5) Enerji kaynaklarından bir kısmının doğada varlığı sona ermez. Bu kaynaklara yenilebilir enerji kaynakları denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir?


CEVAP
D

6) Su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidro enerji, işleyiş olarak öncelikle büyük miktarlardaki suyun belirlenmiş bir yükseklikten salıverilmesiyle oluşan enerjinin türbin kullanılarak mekanik enerjiye dönüştürülmesi esasına dayanır.

Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin akarsuları hidroelektrik santral kurmak için daha uygundur?


CEVAP
B

7) Hızlı koşamayan birinin atlet olmasını bekleyemeyiz. Fen bilimleri dersini sevmeyen birinin biyolog olması ise çok kolay olmaz.

Bu bilgiye göre meslek seçiminde;
I. İlgi,
II. Yetenek,
III. Çevre

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


CEVAP
C

8) Ülkemizin tuz ihtiyacının önemli bir kısmının sağlandığı Tuz Gölü’nde, gölü besleyen derelerin suyuna karışan atıklar ve kirli sular nedeni ile yapısal bozukluklarla karşılaşılmaktadır. Gölü besleyen derelerin ve yer altı sularının sulama amacı ile kullanılması sonucu göl kurumaya başlayarak zamanla küçülmüştür.

Metne göre Tuz Gölü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
C

9) Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin küresel ısınma üzerindeki etkisi daha fazladır?


CEVAP
B

10) Hayat kaynaklarımızdan biri olan toprak; tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin vazgeçilmez kaynaklarından biri olduğu gibi, sanayide de ham madde olarak kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin üretiminde toprak ham madde olarak kullanılmaz?

Aşağıdakilerden hangisinin üretiminde toprak ham madde olarak kullanılmaz?


CEVAP
A

11)
● Erozyon,
● Küresel Isınma,
● Hava kirliliği

gibi çevre sorunlarının sebepleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?


CEVAP
C

12) Nüfus artışı ile birlikte kişi başına düşen temiz su ihtiyacı artmaktadır. Bu nedenle temiz su tüketirken dikkat edilmeli, su olabildiğince tasarruflu kullanılmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarında tasarruf tedbirlerinden biri değildir?


CEVAP
C

2 yorum