Kazanım Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Üretim, Dağıtım ve Tüketim
TESTİN ADI:Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Türkiye toprak tipleri, tarım ürünleri ve bitki örtüsü çeşitliliği açısından oldukça zengindir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

2) Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri’nde rafting ve kano gibi su sporlarının yapılabilmesinin temel nedeni nedir?


CEVAP
B

3)

Öğretmen Dilek Hanım’ın özeliklerini belirttiği maden aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

4) Dört buçuk milyar yaşında olan Dünyamızda, geçmiş dönemlerden günümüze kadar fosil yakıtların kullanılması sonucu ortaya çıkan karbon gazı gibi zararlı gazların küresel ısınma, hava kirliliği ve çevre kirliliği gibi sorunlara neden olması sonucu günümüzde yeni enerji kaynaklarının kullanılması gündeme gelmiş buna bağlı olarak alternatif enerji kaynakları kullanılmaya başlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinde sözü edilen yeni enerji kaynaklarından biri değildir?


CEVAP
C

5) Büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir bölgede aşağıdaki üretim kollarından hangisine yönelik bir fabrikanın kurulması yatırım açısından isabetli olmaz?


CEVAP
B

6) Nitelikli eleman; iyi eğitim almış, kendini yetiştirmiş, alanında uzman olmuş, zihin gücüne dayalı işlerde çalışanlara denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanın özelliklerinden değildir?


CEVAP
D

7) Meslek seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


CEVAP
A

8) Vergi, devlet tarafından yapılan kamu hizmetlerinin maliyetlerini karşılamak amacıyla devlete kaynak oluşturması için alınan paradır. Vergilerin kimlerden ve ne kadar alınacağı kanunla belirlenir. Bir iş adamının, asgari ücretli bir işçinin veya bir kamu personelinin kazancı aynı olmayacağından devlete ödemeleri gereken vergiler ve miktarları da farklı olacaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

9) Aşağıda ülkemizde tarımsal hammaddeye dayalı yapılabilecek yatırımlar verilmiştir. Bu yatırımlardan hangisi yapıldığı bölge ile yanlış eşleştirilmiştir?


CEVAP
B

10)
I. Vergi vermek vatandaşlık borcudur.
II. Vergiler yasalarla belirlenir, değiştirilir ve kaldırılabilir.
III. Kişilerin isteğine bağlı olarak alınır.

Vergi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


CEVAP
C

11)On bin yıllık bir kültür birikimine sahip Batman’da petrol yataklarının keşfedilmesi ve sonrasında kurulan petrol sanayi tesislerine paralel olarak artan yatırımlar insanların buraya göç etmesine neden olmuştur. Batman’a yapılan bu göç, beraberinde farklı ve zengin bir kültürü de getirmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tipik bir kenti olan Batman ve Batman’a bağlı yerleşim alanlarında görülmesi gereken çok sayıda tarihî ve turistik alanlarda vardır.

Metne göre Batman ilinin gelişmesinde ve göç almasında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

12)Aşağıdaki verilen ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgeler, hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle