Kazanım Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 3 (2019-2020)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Üretim, Dağıtım ve Tüketim
TESTİN ADI:Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 3 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için alınması gereken tedbirlerinden biri değildir?


CEVAP
B

2)Bir ülkede vergi gelirlerinin artması;
I. sağlık hizmetleri,
II. ekonomik büyüme,
III. devlet yatırımları,

alanlarından hangilerini olumlu etkiler?


CEVAP
D

3)
I. İlgi
II. Yetenek
III. Beceri

Meslek seçiminde yukarıda verilenlerden hangileri dikkate alınmalıdır?


CEVAP
D

4) Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, aşırı avlanma, ormanların tahrip edilmesi, aşırı otlatma, sanayi tesislerinin denetlenmesi ve plansız kentleşme gibi etmenler doğal kaynakların yok olmasına sebep olmaktadır

Bu durum aşağıdakilerden hangi soruna yol açmaz?


CEVAP
A

5)

Buna göre, aşağıda verilen öğrenci cevaplarından hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

6) GAP projesi ile meydana gelen değişimler aşağıda verilmiştir:

I. Şanlıurfa, kısa zamanda pamuk üretiminde ülke birincisi olmuştur.
II. Proje ile yapılan barajlardan 7’si Türkiye’nin elektrik ihtiyacının üçte birini karşılamıştır.
III. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin fark edilmesini sağlamıştır.

Buna göre GAP projesinin etkisiyle gelişme gösteren ekonomik faaliyet türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?


CEVAP
C

7) Devletin sağlık, güvenlik ve adalet gibi temel hizmetleri yerine getirmek için yaptığı harcamaların önemli bir kaynağı, topladığı vergilerdir.

Aşağıdakilerden hangisi devletin topladığı vergilerle yapılan hizmetler arasında değildir?


CEVAP
D

8) “Milli eğitim programımızın temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeye çalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal hayatta bizzat faal ve faydalı, verimli elemanlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğretimin uygulamalı bir şekilde olmasıyla mümkündür.” Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün, yukarıda verilen sözünde aşağıdaki insan özelliklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?


CEVAP
B

9)

Buse’nin özellikleri dikkate alındığında, aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygun olur?


CEVAP
C

10) “……., devletin millet ve ülkeye karşı yerine getirmeye mecbur olduğu görevlerini yapabilmesi için gereken giderlere bireyin katılma payıdır.” Mustafa Kemal Atatürk

Yukarıdaki cümlede, yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?


CEVAP
A

11) İnsanlar ihtiyaçlarını genellikle doğal kaynaklardan karşılar. Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar, insanların bilinçsizce kullanımı sonucu büyük zarar görmektedir.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bu durumdan daha az zarar gördüğü söylenebilir?

CEVAP
B

12) Tarım ürünleri kimi zaman gıda, kimi zaman sanayide ham madde olarak kullanılmaktadır.

Dokuma sanayisinde ham madde olarak kullanılan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

1 yorum

  • MEB ‘in soruları olduğu için pek ilgimi çekmedi diyebilirim… Çünkü o soruları okulda cevaplandırmıştık. Yani farklı tarz sorular olsa , güzel olurdu diyebilirim 😶