Kazanım Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Yeryüzünde Yaşam – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Yeryüzünde Yaşam
TESTİN ADI:Yeryüzünde Yaşam – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yeryüzünde Yaşam – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)


Krokiye göre eczanenin bulunduğu coğrafi konum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

2) Bir yerin mutlak (matematik) konum özellikleri paralel ve meridyen dereceleri dikkate alınarak belirlenir.

Buna göre Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi mutlak konum ile ilgili değildir?


CEVAP
C

3)
●Yağışların fazla olması pirinç üretimini kolaylaştırır.
● Mobilya ve gemi yapımında teak adı verilen ağaçlardan faydalanılır.

Yukarıda bilgi verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

4) Dünya üzerindeki herhangi bir yerin; kıtalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçit ve boğazlara, ticaret ve suyollarına, önemli madenlere ve kentlere uzaklığı, yükseltisi ve yer şekilleri gibi özellikleri o yerin göreceli (özel) konumunu belirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarından biri değildir?


CEVAP
D

5) Meridyen ve paraleller ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

6) Türkiye 36° − 42° kuzey paralelleri arasında yer alır. Bu bilgiden hareketle Türkiye’nin konumu ile ilgili hangisi söylenemez?


CEVAP
D

7 – 8. soruları aşağıda verilen haritayı dikkate alarak cevaplayınız.7) 430 – 440 Doğu meridyeni ile 380 – 390 Kuzey paralelleri arasında toprakları bulunan il aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

8) Aksaray il merkezinde yer alan Tunay Bey, Aksaray’ın kuzey doğu yönüne seyahat edecektir. Tunay Bey’in bu seyahatinde aşağıda verilen koordinatlardan hangisinden geçmesi beklenmez?


CEVAP
B

9) . Aşağıda verilenlerden hangisinin üzerinde iklimin etkisi yoktur?


CEVAP
C

10) Akdeniz ikliminin, Ege bölgesinin iç kesimlerine kadar ulaşabilmesinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

11) Dünya üzerinde 360 meridyen yayı vardır. İngiltere’nin Londra şehrinden geçtiği varsayılan meridyen başlangıç meridyeni Greenwich (Grinviç) olarak kabul edilir ve 0 derece olarak gösterirlir. Başlangıç meridyenin doğusunda yer alan 180 meridyene doğu meridyenleri, batısında yer alan 180 meridyene ise batı meridyenleri adı verilir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin bize sağladığı faydalar arasında gösterilemez?


CEVAP
C

12) Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etmenler vardır.

Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışının nedeni beşeri bir etkene dayandırılmıştır?


CEVAP
B

2 yorum