Kazanım Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Biçim Bilgisi (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Biçim Bilgisi (Çekim Ekleri ve Sözcüğün Yapısı)
TESTİN ADI:Biçim Bilgisi (Çekim Ekleri ve Sözcüğün Yapısı)
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Biçim Bilgisi (Çekim Ekleri ve Sözcüğün Yapısı) Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. Ancak sözcüğün diğer sözcüklerle bağ kurmasını ve cümlede farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcüğe yeni bir anlam kazandırır.

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?


CEVAP
C

2) İyelik ekleri, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren eklerdir.

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde iyelik eki yoktur?


CEVAP
A

3)
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?


CEVAP
D

4) Birden fazla sözcüğün, yeni bir kavramı, nesneyi, durumu karşılamak için bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük yoktur?


CEVAP
A

5)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin yapısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
C

6)

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır?


CEVAP
C

7)

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren bir ek almıştır?


CEVAP
D

8)
Türkülerde (I) tüter dağ dağ, yayla yayla

Köyümüz, köylümüz (II), memleketimiz.

Ah bu türküler,

Köy türküleri

Dilimizin tuzu biberi

Memleketin (III) hâlini onlardan sor

Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen’i

Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni…

Ben türkülerden aldım haberi (IV).Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

9) Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir.

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür?


CEVAP
B

10)

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
B

11)

Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
C

12) Aşağıda isim köklü ve fiil köklü sözcükler sınıflandırılırken bir yanlışlık yapılmıştır.Buna göre hangi sözcükler yer değiştirirse bu yanlışlık giderilmiş olur?


CEVAP
B

92 yorum