Kazanım Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Edat – Bağlaç – Ünlem (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Edat – Bağlaç – Ünlem
TESTİN ADI:Edat – Bağlaç – Ünlem
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Edat – Bağlaç – Ünlem Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük edat değildir?


CEVAP
D

2) “Hemen herkes, dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nı bilir – – – – Paralimpik Oyunları bilen çok az kişi vardır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilemez?


CEVAP
C

3) Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır?


CEVAP
B

4)
Bu yolda herkes bir ey delikanlı
Diriler şerefli, ölüler şanlı
Yurt için dövüşen başı dumanlı
Her zaman bu şandan, o şana gider

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


CEVAP
B

5)
● Bahçede şirin mi şirin bir köpek yavrusu var.
● Bana da bir kaşarlı tost verir misiniz?
● Yıldız kaydı, sen de gördün mü?

Aşağıdakilerden hangisi “mi” edatının bu cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir?


CEVAP
B

6)
I. Sofrada sadece çorba ve ekmek vardı.
II. Arabaya atladık ve yola çıktık.
III. Kayın ve ardıç en sevdiğim ağaçlardır.
IV. Bahar geldi ve tüm çayırı kuş sesleri kapladı.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “ve” bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır?


CEVAP
D

7) “Ancak” sözcüğü yerine “ama” bağlacı getirilebiliyorsa “ancak” sözcüğü bağlaç olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ancak” sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmamıştır?


CEVAP
C

8) “İle” sözcüğü hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilir. Bir cümledeki “ile” sözcüğü yerine “ve” bağlacı getirildiğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa “ile” bağlaçtır, aksi takdirde edattır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır?


CEVAP
A

9) Edatlar, cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgisi yanlış verilmiştir?


CEVAP
C

10) Anlamca birbiri ile ilgisi olan sözcükleri, sözcük gruplarını, cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçlar cümleye farklı anlam ilgileri de katabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, cümleye “olumsuzluk” anlamı katmıştır?


CEVAP
A

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ah” sözcüğü ünlem görevinde kullanılmamıştır?


CEVAP
C

12)
● Oh, sonunda tüm işlerimi bitirdim!
● Of, burada bir hafta daha kalamam ben!
● Tüh, yanıma para almayı unutmuşum!
● Vah vah, bu çocuklara kim yardım edecek?

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde yer alan ünlemlerin cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir?


CEVAP
D

5 yorum