Kazanım Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – İsimler – Sıfatlar – İsim ve Sıfat Tamlamaları (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:İsimler – Sıfatlar – İsim ve Sıfat Tamlamaları
TESTİN ADI: İsimler – Sıfatlar – İsim ve Sıfat Tamlamaları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İsimler – Sıfatlar – İsim ve Sıfat Tamlamaları Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir.

Buna göre “Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördüğüm için çok sevindim.” cümlesindeki isimler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


CEVAP
B

2)
● Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somut isim denir.
● Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir.
● Çoğul eki almadığı hâlde birden fazla varlığı karşılayan isimlere topluluk ismi denir

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yukarıda açıklaması verilen isim çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz?


CEVAP
B

3)

Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
A

4) İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük sıfattır?


CEVAP
B

5) Akşamleyin – – – – elbisesini giyip dışarı çıktı.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse “elbise” sözcüğünün niteliği belirtilmiş olmaz?


CEVAP
C

6) “Mutlu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ismi nitelemiştir?


CEVAP
C

7)
● İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlara soru sıfatı denir.
● İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlara işaret sıfatı denir.
● İsimlerin miktarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şekilde bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, açıklaması verilen sıfat çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz?


CEVAP
C

8)Tamlayanın ilgi eki (-in), tamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim tamlamalarına “belirtili isim tamlaması” denir. Tamlayanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı tamlamalara ise “belirtisiz isim tamlaması” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?


CEVAP
D

9) Bazı isim tamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir.

Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamlaması değildir?


CEVAP
A

10)

Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sıfat tamlamasıdır?

CEVAP
B

11) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
A

12)

Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sıfat tamlaması değildir?


CEVAP
D

19 yorum