Kazanım Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Noktalama İşaretleri (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Noktalama İşaretleri
TESTİN ADI:Noktalama İşaretleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Noktalama İşaretleri Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraçla gösterilen yere nokta (.) getirilemez?


CEVAP
A

2) Aşağıda yay ayraçla belirtilen yerlerin hangisinde nokta (.), noktalı virgül (;), eğik çizgi (/) işaretlerinden herhangi biri kullanılamaz?


CEVAP
A

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?


CEVAP
A

4) Her ailenin, çocuğuna karşı birçok sorumluluğu var ( ) Oyun oynamak, hayatı paylaşmak, doğruyu ve yanlışı göstermek, sorumluluk vermek ( ) Şimdilerde ailelerin bunları ne kadar gerçekleştirdiği tartışılır ( ) Zira bu teknolojik çağ ( ) birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Çocuklar cep telefonu, bilgisayar, tablet ve benzeri aygıtların cazibesine kapılıyor.

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?


CEVAP
A

5)

Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmıştır?


CEVAP
A

6)

Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?


CEVAP
A

7)
●Seslenme ve hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur.
●Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra kullanılır.
●Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren sözcüklerden sonra kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) yukarıda verilen işlevlerinin dışında kullanılmıştır?


CEVAP
A

8) Picasso ( ) kendisi hakkında yazılmış övgü dolu bir kitabı okuyunca “Ben Merihli miyim acaba ( )” demiş ve yazara şu öğütte bulunmuş ( ) “Kitaba yeni bir bölüm ekle. Bu bölümde benim de herkes gibi bir insan olduğumu anlat.”

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi, bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlerden herhangi birine getirilemez?

CEVAP
A

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yerlere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?


CEVAP
A

10) Yaşlı adam sırada bekleyen gence ( ) ( ) Evladım ( ) para çekmeme yardımcı olur musun ( ) dedi.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?


CEVAP
A

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?


CEVAP
A

12)Heykeller ( ) resimler ( ) yazılı eserler ( ) Çeşitli müzelerde ya da alanlarda sergilenen bu eserlerin bozulmaması için bazı önlemler alınır. Peki ( ) sanat eserleri nasıl korunur ( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?


CEVAP
A

22 yorum