Kazanım Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Parçada Anlam – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Parçada Anlam
TESTİN ADI:Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce) Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim. Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onun yazılarını örnek gösterirdi hep. Benim yazım ise çok kötüydü. Benden başka kimse okuyamıyordu yazılarımı. Bu durumu kabullenmedim. Çaba gösterdim, dikkatli yazmaya çalıştım, onlarca silgi tükettim, sonunda amacıma ulaştım. Benim yazım da güzeldi artık. Bu durum öz güvenimi artırdı. İsteyince her işte başarılı olabileceğimi anladım.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

2)
Uzaksam da bugün senden
Burcu burcu içimde
Duman duman gözümdesin
Her buluta binişimde

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

3) ‟Ebe Beni Kurda Verme” oyununda ebe, kurt ve sekiz oyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına dizilip ‟Ebe, beni kurda verme!” diye bağırarak etrafa dağılır. Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyuncuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bitene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince ‟Ebe, sen bizi kurda verdin; sana ceza vereceğiz!” diye bağırır. Ebenin cezası, kurdu sırtına alıp dolaştırmak ve oyuncular tarafından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır.

Bu parçada ‟Ebe Beni Kurda Verme” oyunuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
D

4) Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlarını doğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir. Çünkü bedenimiz, sözlerimizden çok daha dürüsttür; gerçekte hissettiklerimizi net bir şekilde aktarmaktan çekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibidir. Nasıl ki çocuklar, insanlara doğru haber verir ve doğal davranırsa beden dili de insanın gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

5) Yeni bir romana başlamadan önce ciddiyetle gözlemlerim toplumu. Şehrin en ücra ve en kalabalık yerlerinde dolaşırım, sokağın nabzını tutarım. Günceli yakalamak isterim. Romanımda ne anlatacağıma sokağın havası karar verir. İnsanlar neyi dert ediniyorlar, neyi önemsiyorlarsa onları alırım romanlarıma.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?


CEVAP
C

6) Sporun insan sağlığına sayısız faydası vardır. Düzenli spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi yaşam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre hareketsiz bırakan işlerde çalışanlar hem bedensel hem ruhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir yaşam için, ilerleyen yaşları beklemeden hatta çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalıdır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

7) Her insanda, başkalarının ne yaptığına ya da ne düşündüğüne dair bir merak, az da olsa mevcuttur. İnsan, merak eder. Bu merak doğru yönlendirildiği takdirde kişiyi mutlu eder. Okumak ise bu merakın giderilmesi için en doğru yoldur. Her kitap, okurlara yeni ufuklar, gözlemleyebileceği yeni dünyalar sunar. Okur da bu ikramı asla geri çevirmez. Kapağını araladığı her yeni kitapla bambaşka bir hayata dokunur, kimsenin bilmediği maceralara atılır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
D

8) Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya’da. Sonbahar mevsiminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı olduğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfezin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfezin karşı kıyısının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü Ayşe.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?


CEVAP
C

9)
Sevgi verirsen karşıdaki insana,
Ayna gibi yansıtır aynen sana.

Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

10) Zekâ, insanın değişen dünyada yaşayabilmesini ve değişimlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beceriler bütünüdür. İnsanların zekâları farklı farklıdır, bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerininse bedensel zekâları diğer zekâlarından daha çok gelişmiştir. Kişisel farklılıkları ortaya çıkaran da bu durumdur. Her insan, kendisinde bulunan zekâ türlerinden dolayı farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine kısacası farklı bir kişiliğe sahip olur.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

11)“Renklerin sudaki dansı” olarak bilinen ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan ebru, bizi olumsuz düşüncelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kâğıda geçirilmesiyle oluşturulan bu sanat, insandaki negatif enerjiyi yok ediyor

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir?


CEVAP
A

12) İletişim, hem bilgilenme hem de bilgi aktarma anlamına geldiğinden hayatın devamı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bilgisiz insan, diğer insanlarla iletişim kurmakta zorlanır. Ancak insanlarla sağlam bir iletişim kurabilmek için sadece bilgi yeterli değildir, samimiyet de gereklidir. Samimiyet olmadan sağlam iletişim köprüleri kurulamaz.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
C

7 yorum