Kazanım Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Parçada Anlam – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS: Türkçe
TESTİN KONUSU:Parçada Anlam
TESTİN ADI:Parçada Anlam – 2 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Parçada Anlam – 2 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce) Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Fotoğraf çekmek insana çok şey kazandırır. Fotoğraf çektikçe çevremizdeki güzelliklerin, sıra dışılıkların daha çok farkında oluruz. Çoğu zaman, üzerine basıp geçtiğimiz boynu bükük bir papatya, fotoğrafını çektiğimizde bize çok şey anlatmaya başlar. Gökyüzünü artık daha farklı görürüz, bulutlar bir şeyler anlatır bize. Etrafımızın ne kadar renkli, ne kadar canlı olduğunu fark ederiz. İçinde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirir, stresten kurtuluruz.

Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf çekmenin bu parçada sözü edilen yararlarından biri değildir?


CEVAP
D

2) Dünya her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bu ısınmanın nedeni, onun üzerinde yaşayan bir canlı türü: İnsan. İnsanın, yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilir ölçüde artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozları atmosferde Güneş’ten gelen ısının tutulmasına yani sera etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ulaşım ve ısınma için kullandığımız her yakıt, küresel ısınmayı artırıyor. Sonuçta iklim örüntüleri değişiyor. Örneğin 1880’den beri tutulan kayıtlara göre en sıcak yıl 2005 oldu. İkinci sırada da 2010 var.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

3)
Yiğitler dizildi Çanakkale’de,
Oyunlar bozuldu Çanakkale’de,
Bir destan yazıldı Çanakkale’de,
Kaderin kaydıyla bu vatan bizim.

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

4) Güven toplumu, aslında adalet toplumudur. Böyle bir toplumda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel unsur adalettir. İnsanlar birbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Güven toplumunda adalet; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, hukukta, ahlakta, sağlıkta kısacası bütün toplumsal dünyada eminliğin, güvenilirliğin bir gereği olarak belirleyicidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir?


CEVAP
C

5) nsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat, dünyamızın gelişimine yön verdi. Bilime önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri olan ülkeler çağ dışı kaldı. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak istiyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi, en büyük güçlerden biridir.

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

6) Termosa sıcak su konduğunda kolay kolay soğumaz veya soğuk su konduğunda kolay kolay ısınmaz. Bunun nedeni vakum yani hava boşluğudur. Bir termosta iç içe geçmiş iki kap bulunur. Dıştaki, metal koruyucu bir kap; içteki ise plastik veya camdır. Bu iki kap arasında, uzayda olduğu gibi boşluk yani vakumlanmış hava vardır. Bu boşlukta ısıyı ileten hiçbir molekül bulunmadığı için ısı sabit kalır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?


CEVAP
B

7) Yerküremiz, ekseninde dönmeyi bir anda bıraksa olduğumuz yerden kilometrelerce öteye savrulurduk. Çünkü Dünya’nın kendi çevresindeki dönüş hızı, biz farkına varmasak da çok fazladır: Saatte 1670 kilometre. Dünya’nın aniden durması, yeryüzündeki her şeyde, bu hızla giden bir otomobilin aniden frene basması gibi bir etki bırakacaktır. Atmosfer, Dünya’nın bir parçası gibi hareket ettiği için Dünya durunca o da bu etkiye maruz kalır yani 1670 km hızla ilerlemeye devam eder. Bu da rüzgârların bir dakika boyunca 1670 km hızla esmesi anlamına gelir.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

8) Leonardo da Vinci’nin 1503-1519 yılları arasında yaptığı Mona Lisa tablosu beş yüz yıldır özenle korunmuştur. Leonardo’nun ölümünden sonra, tabloyu Fransa Kralı satın almıştır. Günümüzde Louvre Müzesinde sergilenen yapıtı mher yıl yaklaşık altı milyon kişi görmeye gelmektedir. Tabloda resmedilen kadın, bir ipek tüccarının eşi olan Lisa Gherardini del Giocondo’dur. Onun yüz ifadesindeki gizem çok tartışılmıştır. Tabloya nereden bakarsanız bakın Mona Lisa hep size bakıyormuş hissine kapılırsınız.

Bu parçada Mona Lisa tablosuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
B

9) Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükten sonra onu canı pahasına da olsa savunmayı göze alarak ortaya çıkardığı düşüncesidir. Her babayiğidin harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaatlerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkineceksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyle dermiş; aldırmayacaksınız. Doğruyu bulduğunuza da emin olduktan sonra söyleyeceksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir hâldir bu.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi samimi düşüncenin özelliklerinden biri değildir?


CEVAP
D

10) Bir gün kurbağalar yarış yapıyormuş. Hedef, yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Arkadaşlarını seyretmek için toplanan kurbağalar yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Bu yüzden de “Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!” diye bağırmaya başlamışlar. Yarışmaya başlayan kurbağalar teker teker yarışı bırakmışlar. İçlerinden sadece biri inatla kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Bu kurbağa, sonunda kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri, kurbağanın oraya nasıl çıktığını merak etmişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş: “Bu işi nasıl başardın?” O anda fark etmişler kuleye çıkan kurbağanın kulaklarının duymadığını.

Bu hikâyenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

11) Orta ve Doğu Karadeniz’e özgü mimari bir yapı olan serender, dört direk üzerine oturtulmuş bir tür kulübedir. Mutlaka evin dışında bulunur, ev ile serender arasında herhangi bir geçit veya köprü bulunmaz. Yerden yüksekliği yaklaşık yedi metredir. Ahşaptan yapılan bu kulübeler, yiyecek saklamak ve mısır kurutmak için kullanılır. Bu depolar, yiyecekleri hayvanlardan ve böceklerden korumak amacıyla yüksek yapılır. Serenderlerin, üzerinde durduğu direklerin tepelerinde bilezik denen metal halkalar vardır. Bu halkalar böcek ve farelerin yolunu kesmek için yapılmıştır.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?


CEVAP
D

6 yorum