Kazanım Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Sözcükte Anlam – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Sözcükte Anlam
TESTİN ADI:Sözcükte Anlam – 1 (Çok Anlamlılık)
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sözcükte Anlam – 1 (Çok Anlamlılık) Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?


CEVAP
B

2) Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdikten sonra biraz ferahlamak ve batan güneşi izlemek için limana doğru yürüdü. Arkadaşının sakinliği, Abdi Bey’in sabırsız ve çabuk parlamaya yatkın kişiliğine fena hâlde batıyordu.

“Batmak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?


CEVAP
C

3) “Çekirdek” sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir?


CEVAP
B

4) Güneş Sistemi’nde 8 gezegen ve bunların çevresinde dönen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca asteroit ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş’in çevresinde döner.

Bir gök bilimi terimleri sözlüğü oluşturulsa bu parçadaki sözcüklerden hangisine bu sözlükte yer verilmez?


CEVAP
A

5)
I. İyi bir iş bulmak için başvurmadığı kapı kalmamış.
II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı.
III. Bugün yine kaç kapı dolaştın, demiş Hatice Hanım’a.
IV. Evlerin kapılarında bronz tokmaklar vardı.

“Kapı” kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?


CEVAP
D

6) İnsanın vücut sıcaklığını ölçen (I) ve terindeki kimyasal maddeleri saptayan (II) giyilebilir bir alet geliştirildi. Bu alet, elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıyla (III) akıllı telefonlara gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar (IV) ve esnek devre kartı sayesinde ölçümler yapılıyor.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek” anlamında kullanılmıştır?


CEVAP
B

7) “Açık”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır?


CEVAP
D

8)
● Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın.
● Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunaltıyor.
● İpe asılmış çamaşırlar kuruydu.
● Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç düşünmemiştim.

Aşağıdakilerden hangisi “kuru” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?


CEVAP
C

9)

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?


CEVAP
A

10)Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebilir. Bu uzaklık 1940’lı yıllarda 1500 km’ydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki – – – – artırdığından balinaların – – – – mesafesini de onda birine düşürdü.

Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?


CEVAP
C

11)

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmamıştır?


CEVAP
D

12) “Çökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?


CEVAP
C

43 yorum