Kazanım Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Sözcükte Anlam – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Sözcükte Anlam
TESTİN ADI:Sözcükte Anlam – 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sözcükte Anlam – 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları) Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) “İnce” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde“Bu kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanıyor.”cümlesindeki “kibar” sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır?


CEVAP
B

2)

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden,
I. sözcüğün eş anlamlısı
II. sözcüğün zıt anlamlısı
III. sözcüğün eş anlamlısı
IV. sözcüğün eş anlamlısı
bulunarak aşağıdaki bulmacaya yerleştirilecektirBuna göre bulmacanın M sütununda yer alan harfler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
C

3) Balığın mekânı su ile taştır
Onun ötesini anlamak güçtür

Aşağıdakilerden hangisinde bu dizelerdeki “güç” sözcüğünün eş seslisi kullanılmamıştır?


CEVAP
A

4)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri eş sesli değildir?

CEVAP
A

5) Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?


CEVAP
C

6) ● I ve II. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
● I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır?


CEVAP
D

7) Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırmacı oldum. Araştırmalarımı yaparken çok fazla efor harcıyorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığımda oluyor.

Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangisini bu sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanamaz?


CEVAP
C

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur?


CEVAP
D

9) Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki,
Solgun yüzlü bir avuç kar.
Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıklar,
Burada ben…

Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur?


CEVAP
A

10) Kendinle baş başa yaşamak istersen
Pırıl pırıl yanan karanlıklara dal.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?


CEVAP
B

11) Anadolu’nun sirke gibi keskin sözleri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özlü sözlere atasözü denir.

Bu parçada “atasözü” aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?


CEVAP
B

12) Köylerde, kentlerde, dağ başlarında
Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz
Anamızın sütü gibi helal ve temiz
Yeniden güzel Türkçemiz

Bu dörtlükte “Türkçe” aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir?


CEVAP
B

15 yorum