Kazanım Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Yazım Kuralları (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Yazım Kuralları
TESTİN ADI:Yazım Kuralları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yazım Kuralları Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?


CEVAP
B

2)

Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?


CEVAP
A

3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?


CEVAP
C

4)

Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?


CEVAP
A

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
B

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
C

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
B

8) 20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında.

Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

9) Numaralanmış cümlelerden hangisinde “mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
B

10) Numaralanmış atasözlerinin hangisinde ‟de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
D

11) İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır?


CEVAP
C

12) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
A

5 yorum