Kazanım Testleri

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Zamirler (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Zamirler
TESTİN ADI:Zamirler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Zamirler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Zamirler, ismin yerini tutan sözcüklerdir.
Buna göre,
“Ah bu türküler, köy türküleri
Dilimizin tuzu, biberi
Memleket ahvalini onlardan sor
Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen’i
Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni”

dizelerindeki altı çizili zamirin, yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

2) İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur?


CEVAP
A

3)İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri denir?

Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiri değildir?


CEVAP
C

4) “O” sözcüğü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabilir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır?


CEVAP
B

5) Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini tutuyorsa belgisiz zamir, bir isimden önce kullanılıyor ve o ismi etkiliyorsa belgisiz sıfat olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi belgisiz zamir değildir?


CEVAP
D

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir kişi zamiri getirilmelidir?


CEVAP
B

7)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir değildir?


CEVAP
A

8) “Bu, şu, o” sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işaret zamiri, bir isimden önce kullanılıp o ismi etkilerse işaret sıfatı olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şu” sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır?


CEVAP
C

9) Belgisiz zamirler, ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan zamirlerdir.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?


CEVAP
B

10) Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamiri denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?


CEVAP
A

11)

Bu karşılıklı konuşmada numaralanmış zamirlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılmış bir sözcük yoktur?


CEVAP
D

27 yorum