Kazanım Testleri

7. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Allah’ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed – 2 (2019-2020)

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Allah’ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed
TESTİN ADI:Allah’ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed – 2
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Allah’ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Kur’an’ı açıklamasıyla ilgili yanlış bir yargıdır?


CEVAP
A

2) “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.”
(Tevbe suresi, 128. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin uygulamalarından biri olamaz?


CEVAP
C

3)Rahmet; bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara yardım etmektir. Buna göre Hz. Muhammed, tebliğ ettiği mesajla insanlığa rahmet olmuştur. Çünkü inananlara kötülük ve tehlikelerden korunma yollarını göstermiştir. Güçlülerin zayıfları ezdiği, zulüm ve adaletsizliğin yaygın olduğu bir dünyaya getirdiği mesaj, Allah’ın insanlığa merhametidir.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
B

4) Hz. Peygamber adil, anlayışlı ve samimi bir insandı. Yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Merhametliydi ve kimsenin üzülmesini, sıkıntıya düşmesini istemezdi. Haksızlıklara karşı çıkardı. Kötülükle mücadele ederken sabırlı ve kararlı davranırdı. O, güzel ahlâkıyla inananlara model olmuştur.

Bu parça, aşağıdaki ayetlerin hangisiyle ilişkilendirilebilir?


CEVAP
C

5) Hz. Muhammed, peygamberlikten önce içinde yaşadığı toplumda “Muhammedü’l-Emin” olarak anılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu isimlendirmenin sebeplerinden biri olamaz?


CEVAP
D

6) “Andolsun ki Kur’an’ı, düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?”
(Kamer suresi, 17. ayet)

Bu ayetin Kur’an’la ilgili mesajı aşağıdaki ifadelerin hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
A

7) Mâide suresinin, “… İyilik ve takva (Allah’ın yasaklarından sakınma) hususunda yardımlaşın, günah işlemek ve düşmanlık etmek konusunda yardımlaşmayın…” anlamında olan 2. ayeti indiği zaman bazı Müslümanlar bu ayette geçen “iyilik” kavramının ne anlama geldiğini sordular. Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi: “İyilik, güzel ahlaktır.”

Bu parça aşağıdaki peygamberin görevlerinden hangisine örnek olabilir?


CEVAP
B

8) “Biz, seni bütün insanlara sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu anlamazlar.”
(Sebe’ suresi, 28. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in bu ayette belirtilen uyarı göreviyle ilgili değildir?


CEVAP
D

9) “De ki: “Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım.” De ki: “Hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?”
(En’am suresi, 50. ayet)

Hz. Muhammed’le ilgili bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

10) Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır.
(Şûrâ suresi, 48. ayet)

Bu ayete göre Hz. Muhammed’in görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?


CEVAP
B

11) Hz. Muhammed de bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Her insan gibi ölümlü bir varlık olan Hz. Peygamber yaşadığı sürece güzel ahlak konusunda örnek olmuş ve eceli geldiğinde de vefat etmiştir. Hz. Muhammed hayatta bir insanın başına gelebilecek olumlu ve olumsuz birçok olay yaşamış, bazen sevinmiş bazen de üzülmüştür.

Bu metinde Hz. Muhammed ile ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

2 yorum