Kazanım Testleri

7. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hac ve Kurban – 1 (2019-2020)

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Hac ve Kurban
TESTİN ADI:Hac ve Kurban – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hac ve Kurban – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Maddi imkânı olan Müslümanların yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama girerek vakfe yapıp Kâbe’yi tavaf etmeleridir.

Bu tanım aşağıdaki terimlerin hangisine aittir?


CEVAP
B

2) “… Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. …”
(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)

Bu ayette değinilen husus aşağıdaki haccın şartlarından hangisidir?


CEVAP
C

3) “Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu günkü (gibi günahsız) hâle döner.”

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
D

4) Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?


CEVAP
A

5) Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getiren kişinin amaçlarından biri değildir?


CEVAP
D

6)Aşağıdaki yargıların hangisi hac ibadetinin hükmüyle ilgilidir?


CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?


CEVAP
A

8)Aşağıdaki kavramların hangisi haccın farzlarıyla ilgilidir?


CEVAP
C

9) Aşağıdaki kavram – mekân eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
C

10)
I. Mikat sınırında ihrama girilir ve arefe günü Arafat’a çıkılır.
II. Müzdelife vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için taş toplanır.
III. Ziyaret tavafından sonra say ibadeti yerine getirilir.
IV. Mina’da şeytan taşlanır ve kurban kesilir.

Hac ibadetini doğru sıralamak için numaralanmış bilgilerin hangileri yer değiştirmelidir?


CEVAP
D

11 ve 12. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

İhrama giren kişi Kâbe’ye varıncaya kadar şu duayı dilinden düşürmez. “Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek!” Bu duanın anlamı şudur: “Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Allah’ım buyur! Hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

11) Hz. Muhammed’in öğrettiği bu duanın adı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

12) Bu duayla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?


CEVAP
A

3 yorum