Kazanım Testleri

7. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Melek ve Ahiret İnancı – 1 (2019-2020)

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Melek ve Ahiret İnancı
TESTİN ADI:Melek ve Ahiret İnancı – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Melek ve Ahiret İnancı – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)Varlıklar âlemine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

2) Bazı varlıklar duyu organlarıyla algılanamaz. Bunları ya Allah’ın haber vermesiyle biliriz veya aletler yardımıyla algılarız.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını haber verdiği varlıklardan biri değildir?


CEVAP
A

3) Melekler,
I. ruhani ve nurani varlıklardır.
II. daima Allah’a itaat etmektedirler.
III. bu dünyada görevlendirilmemiştir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri doğru değildir?


CEVAP
B

4) Aşağıdaki dört büyük melek ve görevleriyle ilgili bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
C

5) Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, dişilik gibi özellikleri yoktur. Sürekli olarak Allah’a ibadet hâlindedirler.

Bu özelikler aşağıdaki varlıkların hangisine aittir?


CEVAP
B

6)
I. Nurdan yaratılmışlardır.
II. Geleceği ve gaybı bilemezler.
III. Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri cinlerle ilgili değildir?


CEVAP
A

7)
I. Allah’a kulluk etsinler diye yaratılmıştır.
II. İçlerinde inananlar da inkâr edenler de vardır.
III. Bir kısmı Hz. Peygamberden Kur’an dinlemiştir.

Cinlerle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?


CEVAP
D

8)
I. Çağırıldığında ruhların geldiğini kabul etmek
II. Fal ile geleceğin bilinebileceğine inanmak
III. Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak

İslam dinine göre numaralanmış durumlardan hangileri batıl inançtır?


CEVAP
C

9) Hz. Muhammed (s.a.v.) Hıra Mağarası’nda bulunduğu sırada bir melek geldi ve ona “Oku!” diye seslendi. Hz. Peygamber korku ve endişe içerisinde “Ben okuma bilmem.” dedi. Melek ikinci kez emrini tekrarladı. Hz. Muhammed (s.a.v.) aynı şekilde yanıtladı. O, üçüncü̈ kez oku dediğinde Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ne okuyayım?” diye sordu. Dedi ki “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! …”

Bu meleğin adı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

10) Gayb kelimesi, gözle görülmeyen, gizli olan; duyu organları ve akıl yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen âlem gibi anlamlara gelir.

Buna göre aşağıdaki varlıklardan hangisi gayb âlemiyle ilgili değildir?


CEVAP
B

11) Cinler ve özellikleri Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde açıklanır. Kur’an’daki surelerden birinin adı Cin suresidir. Cinler hakkında doğru bilgi edinmek ve yanlış inanışları fark etmek için Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin hadislerine – – – –

Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


CEVAP
C

12)“Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.”

Bu hadise göre şeytan, aşağıdaki insanla ilgili durumların hangisini sever?


CEVAP
D

61 yorum