Kazanım Testleri

7. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Melek ve Ahiret İnancı – 2 (2019-2020)

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Melek ve Ahiret İnancı
TESTİN ADI:Melek ve Ahiret İnancı – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Melek ve Ahiret İnancı – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) “Kendi kendilerine, Allah’ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi?”
(Rum suresi, 8. ayet)
Bu ayete göre yaratılmışlar üzerinde düşünen bir insan,
I. Yaratılan her varlığın bir ömrü vardır.
II. Evrendeki her varlık hak yani gerçektir.
III. Bu dünyada düşünmeyen varlık yoktur.

sonuçlarından hangilerine ulaşır?


CEVAP
C

2) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır…”
(Mülk suresi, 2. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

3) “Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim.” Bu hadisten,
I. Dünya hayatı geçicidir.
II. Ağaçlık yerde mola verilmelidir.
III. Yolcu yola çıkış amacını unutmamalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?


CEVAP
B

4) “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.”
(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?


CEVAP
A

5)

Bu şekildeki “?” işareti yerine aşağıdaki kavramların hangisi getirilmelidir?


CEVAP
D

6)
“Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. … Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler.”
(A’râf suresi, 187. ayet)

Bu ayetten kıyametin zamanıyla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
C

7) “(O gün) sûra üflenecek, ardından -Allah’ın diledikleri dışında- göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek; sonra sûra yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar.”
(Zümer suresi, 68. ayet)

Bu ayet aşağıdaki kavram çiftlerinin hangisiyle ilgilidir?


CEVAP
A

8) “Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? …”
(Ahkâf suresi, 33. ayet)

Bu ayet aşağıdaki iddiaların hangisinin cevabıdır?


CEVAP
B

9) “Allah onları topladığı vakit, sanki (dünyada) sadece günün bir saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah’ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolu tutmayanlar hüsrana uğramış olacaklar.” (Yunus suresi, 45. ayet)

Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilidir?


CEVAP
A

10)“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür.”
(Zilzâl Suresi, 7 ve 8. ayetler)

Bu ayetler aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?


CEVAP
B

11) “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”
(Enbiyâ suresi, 47. ayet)

Bu ayet aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?


CEVAP
D

12) “Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabb’in hiç kimseye zulmetmez.”
(Kehf suresi, 49. ayet)

Bu ayette söz edilen yazma işi aşağıdaki meleklerden hangisinin görevidir?


CEVAP
C

7 yorum