Kazanım Testleri

7. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Melek ve Ahiret İnancı – 3 (2019-2020)

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Melek ve Ahiret İnancı
TESTİN ADI:Melek ve Ahiret İnancı – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerin hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?


CEVAP
B

2)Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden bir kişi için söylenemez?


CEVAP
A

3)“Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.”
(Fussilet suresi, 46. ayet)

Bu ayet Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisiyle ilgilidir?


CEVAP
C

4) “Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.”
(Câsiye suresi, 21 ve 22. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
D

5) Allah’a ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir toplumda, insanlar,
I. birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.
II. Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.
III. sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.

yargılarından hangileri doğru değildir?


CEVAP
B

6) Ahirete inanan bir insandan aşağıdaki tutumların hangisi beklenmez?


CEVAP
C

7) Hz. Meryem’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

8) “Dedi ki ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.”
(Meryem suresi, 30 – 32. ayetler)

Bu ayetlerden Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
A

9) Aşağıdakilerin hangisi Hz. İsa’ya verilen bir mucize değildir?


CEVAP
D

10) “Allah katında İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan var etti; sonra ona “ol” dedi ve oluverdi.”
(Al-i İmran suresi, 59. ayet)

Bu ayette İsa peygamber Âdem peygambere hangi yönüyle benzetilmiştir?


CEVAP
B

11) “Allah, Meryem oğlu Mesîh’in kendisidir.” diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkâr etmişlerdir. Oysa Mesîh, “Ey İsrâiloğulları! Benim de rabbim sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.” demişti. Bilinmeli ki her kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zâlimlerin yardımcıları da olmayacaktır.”
(Mâide suresi, 72. ayet)

Bu ayete göre Hz. İsa insanları aşağıdakilerden hangisine çağırmıştır?


CEVAP
A

12) “Meryem oğlu Mesîh sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar!”
(Maide suresi, 75. ayet)

Bu ayet Hz. İsa ve annesiyle ilgili,
I. Hristiyanlığın üç tanrısından biridir.
II. Allah’ın oğlu değil peygamberidir.
III. Annesi makbul bir kadın değildir.

iddialarından hangilerini reddetmektedir?


CEVAP
C

Yorumunu Ekle