Kazanım Testleri

7. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Melek ve Ahiret İnancı – 4 (2019-2020)

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Melek ve Ahiret İnancı
TESTİN ADI:Melek ve Ahiret İnancı – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Melek ve Ahiret İnancı – 4 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) “Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz.”
(Maide suresi, 75. ayet)

Bu ayetten Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
C

2) Hz. İsa’yla ilgili,
I. insanları tevhid inancına çağırmıştır.
II. inananlara namazı ve zekâtı emretmiştir.
III. kendinden önceki peygamberleri reddetmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
A

3) “O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.”
(Maide suresi, 46. ayet)

Bu ayete göre İncil’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


CEVAP
D

4) İslam inancına göre Hz. İsa, ne Hristiyanların iddia ettikleri gibi bir tanrı veya Tanrı’nın oğlu ne de Yahudilerin iddia ettikleri gibi sıradan bir insandır, o Allah’ın gönderdiği bir peygamberdir.

Bu parçadan Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
B

5) Hz. İsa, insanları bir olan Allah’a inanmaya davet etmiş ve kendisinin Allah’ın elçisi olduğunu ısrarla belirtmiştir. Kur’an’da bu durum sık sık vurgulanmıştır.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu durumla ilgili değildir?


CEVAP
C

6) Muavvizeteyn denilen sure çifti aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

7) “Hz. Peygamber, arkadaşlarından Ukbe b. Âmir’e, “Muavvizeteyni oku! Şüphesiz ki sen onların benzerini okumamışsındır, demiştir.”

Bu hadisteki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

8) Muavvizeteyn sureleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
D

9) Hz. Peygamber kendisine bir şikâyetini anlatan sahabiye şu duayı öğretmiştir: “Yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah’ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah’ın hükmüne ve iradesine sığınırım.”

Buna göre sahabenin şikâyeti aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölümünün anlamıdır?


CEVAP
B

11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?


CEVAP
C

12) Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
D

1 yorum