Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Aynalar (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Aynalar
TESTİN ADI:Aynalar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Aynalar Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) El fenerlerinden çıkan ışık ışınları bir kutu içerisindeki aynaya çarparak şekildeki gibi yansımıştır.Buna göre kutu içerisindeki ayna aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

2) Şemada bir ayna görseli ve kullanım alanları numaralandırılarak verilmiştirBuna göre şemadaki aynanın kullanım alanlarından hangileri doğrudur?


CEVAP
C

3)

Emre’nin kullandığı aynalar hangileri olabilir?


CEVAP
A

4)

Ayna karşısında saçlarını tarayan Hakan’ın görüntüsünün özellikleri ile ilgili,
I. Hakan’la aynı boydadır.
II. Hakan’ın simetriğidir.
III. Aynaya olan uzaklığı, Hakan’ın aynaya olan uzaklığına eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
D

5)

Şekildeki K, L ve M aynaları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


CEVAP
B

6) Aşağıda verilen araçlardan hangisinde ayna kullanılmamıştır?


CEVAP
A

7)

Düz aynadaki görüntüsü şekildeki gibi olan saat, gerçekte kaçı göstermektedir?


CEVAP
C

8)


CEVAP
C

9)

Düz aynaya olan uzaklığı 2 metre olan Ömer’in aynadaki görüntüsüyle ilgili;
I. a ile gösterilen uzaklık 2 metredir.
II. Ömer aynaya 1 metre yaklaşırsa görüntüsüyle arasındaki mesafe 2 metre olur.
III. Ömer’in sağ elindeki saat, görüntüsünde sol elinde görünür.

yorumlarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

10) Şekildeki labirentin her bir çıkışında fareler bulunmaktadır ve labirentin belirli köşelerine düz aynalar yerleştirilmiştirBuna göre labirentin orta kısmında bulunan peyniri numaralanmış farelerden hangileri görebilir?


CEVAP
A

11)


CEVAP
C

12) Uzunluğu 10 cm olan bir kalemin K, L ve M aynalarında oluşan düz görüntüsünün boyları, aşağıdaki grafik çizilerek gösterilmiştir.Grafiğe göre;
I. K, düz aynadır.
II. M, tümsek aynadır.
III. L, bir arabanın yan aynası olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

1 yorum