Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS: Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Işığın Kırılması ve Mercekler
TESTİN ADI:Işığın Kırılması ve Mercekler
SORU SAYISI:
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Işığın Kırılması ve Mercekler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Şekilde bir canlının üremesine ait kesit verilmiştir.Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

2)
I. Beslenme canlıların gelişimini etkileyen bir faktördür.
II. Doğuştan gelen faktörler canlıların büyüme sürecinde etkilidir.
III. Barınma avcılardan korunma ,hayatta kalmayı öğrenme hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi etkiler.

Canlıların büyümesini ve gelişmesini etkileyen faktörlerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


CEVAP
D

3)

Eşeysiz bir üreme şekli ile ilgili şekildeki posteri hazırlamak isteyen bir öğrenci “?” yerine aşağıdaki canlılardan hangisinin resmini koymalıdır?


CEVAP
B

4)

Yukarıda verilen çiçek resminde K, L, M ve N ile gösterilmiş kısımların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?


CEVAP
A

5) Aşağıda verilen bazı canlılar ve bu canlıların üreme şekillerinin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

6)

Yukarıda verilen durum ile ilgili,
1. Vejetatif üremedir.
2. Bitkilerde görülen eşeysiz üremedir.
3. I. bitkinin çiçek rengi II. bitkininkinden farklıdır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
A

7)

Şekilde bir çiçekte yer alan organ Y harfi ile gösterilmiştir.

Bu organla ilgili,
1. Erkek organdır.
2. Çiçek tozlarının üretildiği kısım bu organda bulunur.
3. Tohum taslağı burada bulunur.

bilgilerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
A

8)

Yukarıdaki üreme çeşitleri incelendiğinde hangi eşeysiz üreme çeşidi verilmemiştir?


CEVAP
B

9)

Yandaki düzenekleri oluşturan Gonca, iki durumda da çimlenmeyi gözlemler.

Verilen durumlar incelendiğinde, çimlenme sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili yorumlardan hangisi yapılabilir?


CEVAP
D

10) Aşağıda bir kelebeğin yaşam döngüsü verilmiştir.Bu döngünün bir benzerini kurbağa için çizmek isteyen bir öğrenci K, L, M, ve N yerine ne yazmalıdır?


CEVAP
C

11) Aşağıda kurbağalara ait yaşam döngüsünden bir kesit verilmiştir.Bu döngü incelendiğinde,
1. Kurbağalarda yavru canlı ana canlıya benzemez.
2. Kurbağalar yumurta bırakarak çoğalır.
3. Kurbağalar gelişimlerini ana canlının vücudunda tamamlar.

yorumlarından hangileri yapılabilir?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle