Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Elektrik Devreleri (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Elektrik Devreleri
TESTİN ADI:Elektrik Devreleri
SORU SAYISI:9
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Elektrik Devreleri Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Yukarıda verilen basit elektrik devrelerinde ampullerin bağlanma şekilleri açısından doğru gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


CEVAP
D

2) Şekildeki elektrik devresinde K, L ve M ampullerinin parlaklıkları arasında L > K > M ilişkisi vardır.Şekildeki devre ile ilgili aşağıdaki yorumlar yapılmıştır.
I. Ampullerin dirençleri arasında L > K > M ilişkisi vardır.
II. Kollardan geçen akımlar arasında A2 > A1 > A3 ilişkisi vardır.
III. Ana koldan geçen akım A2, A1 ve A3’ün toplamına eşittir.

Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?


CEVAP
D

3)

Özdeş ampullerin kullanıldığı şekildeki devre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
A

4) Bir öğrenci, bir ampulün uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım şiddeti arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfetmek istiyor.Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için verilen düzeneklerden hangi ikisini kullanması gerekir?


CEVAP
C

5) Şekil-1 deki K ampulüne önce şekil-2 deki gibi L ampulü, sonra şekil-3 deki gibi M ampulü bağlanıyor.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (K, L ve M ampulleri özdeştir.)


CEVAP
B

6)

Şekildeki elektrik devresinin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisi gibidir?


CEVAP
C

7) Şekildeki elektrik devreleri her biri özdeş olan ampul, pil ve iletken tellerle kurulmuştur.Buna göre K, L, M ve N ampullerinin parlaklıkları arasındaki ilişki nasıldır?


CEVAP
B

8) Özdeş devreye K, L ve M ampulleri takıldığında gözlenen ampul parlaklıkları aşağıdaki grafik çizilerek belirtilmiştir.Buna göre ampullerin dirençleri arasındaki ilişki nasıldır?


CEVAP
C

9)

Yukarıdaki şemada verilen bilgilerin ait olduğu oku takip ederek ilerleyen bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle