Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Enerji Dönüşümleri (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Enerji Dönüşümleri
TESTİN ADI:Enerji Dönüşümleri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Enerji Dönüşümleri Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür?


CEVAP
B

2) Aşağıda bir elmanın dalda dururkenki konumu ile koparak yere düşerken geçtiği başka bir konumu verilmiştir.Bu elma ile ilgili;
I. 1. konumda yalnız potansiyel enerjiye sahiptir.
II. 1. konumdan 2. konuma gelirken sahip olduğu potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşmeye başlar.
III. 2. konumda elmanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerdedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
A

3) Aysu elinde tuttuğu topu, yukarıya doğru fırlatıyor. Top, belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya doğru düşerken Aysu topu yeniden tutuyor.

Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

4) İlk hızı sıfır olan yüzücü, şekildeki yüzme havuzuna atlarken K, L ve M noktalarından geçmektedir.Buna göre K, L ve M noktalarındaki enerji dönüşümleri hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


CEVAP
C

5)Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

6) Aşağıda verilen durumların hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez? (Sürtünme ihmal edilecektir.)


CEVAP
B

7) Şekilde bir top belli bir hızla yukarı doğru fırlatılıyor. Topun fırlatıldığı an sahip olduğu enerji durumu grafikte gösterilmiştir.Buna göre topun I, II ve III nolu konumlardan geçtiği anlarda sahip olduğu enerjilerin grafikleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?


CEVAP
A

8) Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

9) Bir öğrenci aşağıdaki gibi duvara sabitlediği yayı sıkıştırarak ucuna cam bir bilye koyuyor (1. durum). Daha sonra yayı serbest bırakıyor ve bilyenin beton yüzey üzerinde hızla yuvarlanmaya başladığını bir süre sonra da durduğunu gözlemliyor (2. durum).Öğrencinin bu deneyi ile ilgili;
I. 1 .durumda yayın sıkışabilme özelliği yaya esneklik potansiyel enerji kazandırmıştır.
II. 2. durumda yay serbest bırakılınca yayın sahip olduğu potansiyel enerji bilyeye kinetik enerji kazandırmıştır.
III. Bir süre sonra yuvarlanan bilyenin durmasının nedeni, bilye ile beton yüzey arasında oluşan sürtünme kuvvetidir.

yorumlarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

10) Paraşütler hava direncini artırmaya yönelik olarak tasarlanırlar. Böylece paraşütçüler güvenli bir süratle yere inebilirler.Buna göre numaralanmış araçlardan hangileri paraşüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır?


CEVAP
B

11) Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda, kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisi ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek olarak verilmez?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle