Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
TESTİN ADI:Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Yukarıda verilen kutuya aşağıdakilerden hangisi atılmamalıdır?


CEVAP
A

2) Evsel atıklar geri dönüştürülebilir ve dönüştürülemeyenler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Buna göre aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüştürülemeyen evsel bir atıktır?


CEVAP
C

3) Bazı evsel atıkların geri dönüşümü ile ilgili bir tablo veriliyor.Bu tabloda yapılan yanlış işaretlemelerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


CEVAP
C

4) Evsel katı ve sıvı atıklarla ilgili öğrencilerden şu proje önerileri gelmiştir:
Burak: Okulun girişine sızdırmaz yağ toplama kapları koyalım.
Özge: Kağıt, cam ve plastik için sınıflara geri dönüşüm kutuları yapalım.
Barış: En çok atık pil toplayan sınıfı ödüllendirelim.

Buna göre hangi öğrencilerin projeleri evsel katı ve sıvı atıkların çevreye olan zararını azaltmaya yöneliktir?


CEVAP
D

5)
I. Doğal kaynakları korur.
II. Enerji tasarrufu sağlar.
III. Ekonomiye katkı sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri geri dönüşümün sağladığı faydalardandır?


CEVAP
D

6) Atık sorumluluğu gelişen bir öğrencinin, aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?


CEVAP
C

7) Geri dönüşüm ile ilgili;
I. Geri dönüşüm çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlar.
II. Geri dönüşümü olan maddelerin üzerinde bu durumu ifade eden bir sembol bulunur.
III. Tüm ürünlerin geri dönüşümü aynı yöntemle gerçekleştirilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

8) Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz?


CEVAP
B

9)

Yukarıda verilen geri dönüşüm kutusu ile ilgili,
I. İçerisine kullanılmış ameliyat malzemeleri, şırıngalar vb. atıklar atılır.
II. İçerisindeki atıklara doğrudan temastan kaçınılmalıdır.
III. Üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” anlamına gelen amblem bulunmaktadır.

yargılarından hangisi doğrudur?


CEVAP
D

10) Aşağıdakilerden hangisi atık kontrolü ile ilgili sorumlu kuruluşlardan biri değildir?


CEVAP
A

11) Esra Öğretmen’in “Atıklarımızı azaltmak için neler yapabiliriz?” sorusuna öğrencilerinden şu cevaplar gelmiştir:
Orhan: Ürünleri mümkün olduğu kadar uzun süre kullanmalıyız.
Sibel: Pahalı ürünlerin tüketimini artırmalıyız.
Büşra: Tüketimi tamamen sonlandırmalıyız.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevap yanlıştır?


CEVAP
B

12)

Sinan’ın hazırladığı projenin faydaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
A

3 yorum