Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Hücre (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Hücre
TESTİN ADI:Hücre
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hücre Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Bir öğrenci Fen Bilimleri dersinde mikroskopla gözlem yapmaktadır. Okülerden gözlemlediği aşağıdaki görüntüdür.Öğrencinin bu gözlemi sonucunda yapmış olduğu,
I. Bu bir hayvan hücresidir.
II. Hücre zarı, çekirdek ve sitoplazmayı net olarak gözlemledim.
III. Bu hücrede hücre duvarı bulunmaz.

yorumlarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

2) Şekilde bir bitki hücresine ait bazı yapılar gösterilmiştir.
CEVAP
B

3) Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organellerin sayısında farklılık görülebilir.

Buna göre süt bezi, gözyaşı bezi ve tükürük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazla olabilir?


CEVAP
A

4)Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor.
Buna göre öğrenci,
I. Hücre duvarı
II. Mitokondri
III. Ribozom
IV. Kloroplast

yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangilerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir?


CEVAP
B

5) Canlı bir hücrede canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren “organel” adındaki yapılar, hücre sitoplazmasında bulunur.

Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri verilmiştirTablo incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıldığı söylenebilir?


CEVAP
C

6)
I. Hücreye şekil verir.
II. Çoğunluğu sudan oluşan, yarı akışkan ve yarı saydam sıvıdır.
III. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurur.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitoplazmasına aittir?


CEVAP
D

7) Efe, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir.Buna göre Efe hangi yapının adını yazarken hata yapmıştır?


CEVAP
C

8) Aşağıda canlı bir hücrede bulunan yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir.Buna göre bu yapılarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

9) Bir öğrenci, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır.Bu öğrenci, çalışmasının doğru olabilmesi için tablosunda hangi değişikliği yapmalıdır?


CEVAP
A

10) Tabloda bir canlıya ait yapı birimleri örnekleri ile verilmiştir.Bu örnekler, en temel birimden karmaşığa doğru sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir?


CEVAP
A

11)

Yukarıdaki yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

7 yorum