Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Karışımlar (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Karışımlar
TESTİN ADI:Karışımlar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Karışımlar Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Karışımların sınıflandırılması ile ilgili verilen şemada numaralanmış boşluklara hangileri getirilmelidir?


CEVAP
D

2)

Yukarıdaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heterojendir?


CEVAP
B

3)

Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
C

4)

Şekilde verilen kaplardaki sıvılar ile ilgili,
I. Her ikisi de homojendir.
II. Saf su bileşik, şekerli su ise çözeltidir.
III. Her iki sıvı da formülle gösterilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

5)

Tablodaki I, II ve III ile numaralanmış yerlere aşağıdaki çözelti örneklerinden hangileri yazılabilir?


CEVAP
D

6) Serdar Öğretmen, çözünme hızına nelerin etki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almıştır:
Yusuf : Çözünenin temas yüzeyi artırılırsa çözünme hızı artar.
Zeynep : Çözücünün sıcaklığını artırmak çözünme hızını artırır.
Ayşe : Çözeltiyi karıştırmak çözünme hızını azaltır.

Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?


CEVAP
C

7)

Yukarıdaki şekilde numaralanmış maddeler şunlardır:
I. Tanecik modeli verilen madde
II. Kabı dolduran sıvı
III. Kaptaki karışım

Buna göre bu maddelerin doğru sınıflandırılması hangi seçenekte verilmiştir?


CEVAP
D

8) Aşağıdaki maddelerden hangisi katı çözelti örneğidir?


CEVAP
A

9) Eşit miktardaki toz şeker, aynı miktarda ve eşit sıcaklıkta çay bulunan özdeş bardaklara konuluyor. Bir dakika boyunca I. düzenekteki çay karıştırılırken II. düzeneğe herhangi bir işlem yapılmadan bekletiliyor.Buna göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

10) Kum ve talaş tozundan oluşan karışımı ayırmak isteyen bir öğrenci ilk olarak verilen yöntemlerden hangisini kullanmalıdır?


CEVAP
C

11)Şekildeki kaplarda bazı karışım örnekleri verilmiştir.Bu karışımları ayırmada kullanılacak yöntemler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
D

12) Aşağıdaki kaplarda bulunan sıcaklıkları verilmiş eşit miktardaki suların içine, belirtilen şekerlerden eşit miktarda atılarak çözünmeleri gözlenecektir.Elif, I ve II numaralı kapları; Betül ise II ve III numaralı kapları seçerek gözlemlerde bulunuyor.
Çözünme hızına nelerin etki ettiğini araştıran bu öğrenciler, hangi nicelikleri gözlemlemiştir?


CEVAP
A

4 yorum