Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Kuvvet, İş ve Enerji (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Kuvvet, İş ve Enerji
TESTİN ADI:Kuvvet, İş ve Enerji
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kuvvet, İş ve Enerji Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıda bir cismin ağırlığının hem Ay’da hem de Dünya’da ölçümüne ilişkin görsel verilmiştir. (Dinamometreler özdeştir ve her bölmesi 10 N ölçmektedir.)Aşağıdakilerden hangisi K cisminin ağırlığının Dünya’da ve Ay’da farklı olmasını kanıtlar niteliktedir?


CEVAP
D

2) Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan eşit büyüklükteki kuvvetler gösterilmiştir.(F kuvveti, yüzeyin sürtünme kuvvetinden büyüktür.)Buna göre hangi cisimler üzerinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?


CEVAP
C

3)

Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde fen anlamında iş yapılmıştır?


CEVAP
C

4)

Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?


CEVAP
B

5) Özdeş K, L, M ve N cisimleri, eşit yükseklikte rafları olan dolapta bulundukları yerlerden alınarak şekilde belirtildiği gibi daha üst raflara kaldırılıyor.Buna göre hangi cisim üzerinde yapılan iş en fazladır?


CEVAP
C

6) Aşağıdaki şekilde iki usta eşit sayıda tuğlayı bir platform üzerine çıkarmak istemektedir. Ustalardan biri tuğlayı merdiven yardımıyla taşırken diğeri makara sistemiyle yukarıya çekmektedir.Buna göre ustaların yaptıkları işlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


CEVAP
D

7) Verilen düzeneklerdeki ağırlıklar bulundukları yükseklikten alınıp yere bırakılıyor.Buna göre; yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğu gösterilmek istenirse hangi düzenekler beraber seçilmelidir?


CEVAP
B

8) Halter sporu genel olarak iki durumdan oluşur.
1. Durum : Ağırlık yukarı kaldırılır.
2. Durum : Ağırlık başın üzerinde bir süre tutulur.

Her iki durum için haltercinin yaptığı işle ilgili hangisi söylenebilir?


CEVAP
A

9) Kütleleri ve süratleri aşağıda belirtilen K, L ve M araçlarının hareket yüzeyleri ve yönleri aynıdır.Kinetik enerjinin, cismin kütlesine ve cismin süratine bağlı olduğunu gösterebilmek için hangi araçlar beraber gözlemlenmelidir?


CEVAP
B

10)

Şekilde verilen durumların hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?


CEVAP
A

11)Aşağıdaki araçların kütleleri arasındaki ilişki,Süratleri belirtilen bu araçların kinetik enerjilerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


CEVAP
C

12) Okan Öğretmen tavana iple bağladığı ilk hızı olmayan bir topu, A ve C noktaları arasında serbest bırakmış ve topun A’dan C’ye gelene kadar geçirdiği enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden yorum yapmalarını istemiştir.Betül : A – B yönünde potansiyel enerjisi azalır.
Nida : A ve C noktalarında potansiyel enerjileri eşittir.
Akın : B noktasındaki kinetik enerjisi en fazladır.
Sinan : B – C yönünde kinetik enerjisi artar.

Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.)


CEVAP
D

5 yorum