Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Maddenin Tanecikli Yapısı (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS: Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Maddenin Tanecikli Yapısı
TESTİN ADI:Maddenin Tanecikli Yapısı
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Maddenin Tanecikli Yapısı Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Atom ile ilgili,
I. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı taşıdır.
II. Çekirdeğinde proton ve nötron tanecikleri bulunur.
III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
D

2)

Şekilde verilen kavram kartı, atomun yapısındaki temel parçacıklardan hangisine aittir ?


CEVAP
A

3)

Yukarıda verilen atom modellerini oluşturan bilim insanları, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


CEVAP
D

4) Atomu oluşturan tanecikler aşağıdaki gibi numaralanmıştır.Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


CEVAP
B

5)
• Atomdaki pozitif yüklere “proton” adını vermiştir.
• Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özelliğini keşfetmiştir.
• Atomdaki proton sayısının elektron sayısına eşit olduğunu belirtmiştir.

Atom ile ilgili yaptığı çalışmalarından bazıları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

6) Modern atom teorisiyle ilgili,
I. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur.
II.Elektronlar çok hızlı hareket ederler.
III.Elektronların bulunduğu yerler kesin olarak belirtilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
C

7)
…….● Bilimsel bir problem için geçici olarak bulunan çözüm yoluna teori denir.
…….● Bilimsel bir teorinin geçerlilik ve güvenilirliği bilimsel yöntemlerle tespit edilmiş olmalıdır.
…….● Zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler, teorilerin değişmesine neden olabilir.

Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazıldığında hangi sıralama elde edilir?


CEVAP
A

8) Bazı moleküllere ait toplam atom sayılarını gösteren grafik aşağıda verilmiştirBuna göre hangi molekülün toplam atom sayısı bu grafikte verilmemiştir?


CEVAP
D

9) Aşağıda verilen molekül modellerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
D

10) Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan oluşmuş molekül modeline örnek verilebilir?


CEVAP
C

11) Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir.Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
A

12) Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartlarını aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlardan oluşan molekülleri, Betül ise farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek istiyor.Buna göre Elif ve Betül’ün, hangi kartları seçmeleri beklenir?


CEVAP
B

1 yorum