Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Mayoz (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS: Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU: Mayoz
TESTİN ADI: Mayoz
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Mayoz Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
I. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir.
II. Kromozom sayısı yarıya iner.
III. DNA kendini eşler.
IV. n kromozomlu dört yeni hücre oluşur.

Yukarıda verilen olaylardan hangileri mayoz bölünmenin yalnız 1. aşamasında görülür?


CEVAP
C

2) Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir.Buna göre; K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

3) Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu, kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebilecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur.

Buna göre, mayozda kromozom sayısının yarıya inmesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur?


CEVAP
A

4) Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir?


CEVAP
D

5) Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşmiştir.Bu olay ile ilgili;
I. Yalnız mayoz bölünmede görülür.
II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir.
III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
D

6)

Yukarıda verilen mayoz bölünmeye ait şema incelendiğinde hangi sonuca ulaşılamaz?


CEVAP
C

7) K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağıdaki gibi modellenmiştir.Buna göre K hücresi ile ilgili;
I. Sperm hücresi olabilir.
II. Mayoz bölünme geçirmiştir.
III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
A

8) Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, mayozun birinci bölümünde görülürken ikinci bölümünde görülmez?


CEVAP
B

9) Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parçadeğişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve babasının gen yapılarından farklılık gösterir.

Verilen metindeki ‘‘kromozomlar arası parça değişimi’’ aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır?


CEVAP
A

10) Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir.Bu hücre ile ilgili;
I. Üreme hücresidir.
II. Mayoz bölünme geçirmektedir.
III. Bu evrede homolog kromozomlar birbirinden ayrılmaktadır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?


CEVAP
C

11) Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellikler, aşağıdaki tabloda verilmiştir.


CEVAP
B

12) Mayoz sonucu oluşan insana ait sağlıklı spermler ile ilgili;
I. Kalıtsal yapıları aynıdır.
II. Kromozom sayıları aynıdır.
III. Mayoz bölünme geçirebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
A

3 yorum