Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Mitoz (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Fen Bilimler
TESTİN KONUSU:Mitoz
TESTİN ADI:Mitoz
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Mitoz Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Mitoz bölünme ile ilgili,
I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır.
II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur.
III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

2) Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri, aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır.Buna göre Zeynep kaç numaralı kartta hata yapmıştır?


CEVAP
A

3) Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak verilmiştir.Bu evreler ile ilgili,
I. 1. evre, 4. evreden önce gelir.
II. 3. evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir.
III. 2. evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
A

4) Aşağıdakilerden hangisi mitoz hücre bölünmesi yapan tüm canlılarda ortaktır?


CEVAP
C

5) Ayça, bir hücre bölünmesini mikroskop ile inceleyip şu gözlemlere ulaşıyor:

• Sitoplazma bölünmesi ara lamel oluşumu ile gerçekleşti.
• Hücre bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluştu.

Buna göre Ayça’nın incelediği hücre ve bölünme olayı ile ilgili olarak;
I. İnsana ait deri hücresi incelemiş olabilir.
II. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır.
III. Oluşan hücreler ana hücreye benzemez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

6) Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

7) Hipotez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez.
Buna göre,
I. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilmesiyle yeni bitkinin oluşması
II. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan bezelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması
III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması

örneklerden hangileri bu hipotezi doğrular?


CEVAP
D

8) Aşağıda X hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmeye ait bir evrenin şekli verilmiştir.Buna göre verilen hücre ve bu evre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

9) Yapacağı sunumda mitoz bölünmeyi açıklamak isteyen bir öğrenci, aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır?


CEVAP
B

10) Aşağıda hidranın tomurcuklanması ile insanda büyüme e gelişme süreci şematize edimiştir.Şematize edilen bu durumlar ile ilgili,
I. Her iki durum da mitoz bölünme ile gerçekleşir.
II. Hidrada tomurcuklanma, çoğalmayı sağlamıştır.
III. İnsanda mitoz bölünme, yalnız bebeklikten yetişkinliğe kadar devam eder.

yorumlarından hangileri doğrudur?


CEVAP
A

11) 2n = 30 kromozoma sahip bir hücre, 20 dakikada bir mitoz bölünme geçirmektedir.

Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hücrelerin kromozom sayılarındaki değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
C

2 yorum