Kazanım Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Saf Maddeler (2019-2020)

7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Saf Maddeler
TESTİN ADI:Saf Maddeler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Saf Maddeler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Açıklamalar
• Aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir.
• Farklı tür atomlar içeren saf maddedir.
• Kütlesi ve hacmi olan her şeydir.
Kavramlar
• Bileşik
• Madde
• Element
• Karışım

Yukarıda verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?


CEVAP
C

2) Elementler ile ilgili,
I. Element sembolleri tüm dünyada ortaktır.
II. Atomik ya da molekül yapıda olabilirler.
III. Molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
D

3)

Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmektedir?


CEVAP
B

4)

Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır?


CEVAP
D

5)
• Yapısında 5 tane atom bulunur.
• Üç farklı türde atom içerir.

Özellikleri verilen molekülün formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
A

6)

Şekilde modeli görülen madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

7)
• Dünya’daki rezervinin yaklaşık % 72’si ülkemizde bulunur.
• Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır.
• Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesidir.

Verilen özellikler aşağıdaki elementlerden hangisine eşittir?


CEVAP
A

8) Aşağıda bazı bileşiklere ait molekül modelleri numaralanarak verilmiştir.Bu modellerin altlarına aşağıda I,II,III olarak verilen hangi bileşik formüllerinin yazılması uygun olur?


CEVAP
D

9) Aşağıda bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri verilmiştir.Bu bileşiklerin formülleri ve isimleri doğru olarak eşleştirilirse hangi sıralama elde edilir?


CEVAP
D

10) Mahmut Öğretmen; K, L, M ve N saf maddelerinin molekül modellerini aşağıdaki gibi göstererek Ayşe’den elemente ait olanları Seval’den ise bileşiğe ait olanları seçmelerini istemiştir.Buna göre Ayşe ve Seval, hangi modelleri seçmelidir?


CEVAP
C

11)
• Beyaz renkli katı bir maddedir.
• Sofra tuzu olarak bilinir.
• Vücutta sıvı ve sıvı basıncı dengesini sağlar.

Yukarıda verilen bilgiler hangi bileşiğe aittir?


CEVAP
B

12) Tabloda K ve L bileşiklerinin kaç çeşit atomdan oluştuğu ve toplam atom sayıları verilmiştir.Buna göre K ve L bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
A

2 yorum