Kazanım Testleri

7. Sınıf İngilizce Kazanım Testi – Environment – 2 (2019-2020)

7. Sınıf İngilizce Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:İngilizce
TESTİN KONUSU:Environment
TESTİN ADI:Environment – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Environment – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1 – 7. sorularda boş bırakılan yere gelen uygun kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

1) We shouldn’t – – – – when we’re on a picnic.


CEVAP
C

2)


CEVAP
B

3)
Bill : We should recycle paper.
Ayşe : I don’t understand. – – – -?
Bill : We should use paper again and save trees.


CEVAP
A

4)
Jason : Pollution is a big problem in big cities. – – – -?
Sally : We can use public transport, cycle or walk.


CEVAP
D

5)
Susan : – – – -?
Andy : I’m making a fire.
Susan : Don’t do that. It’s dangerous.


CEVAP
B

6)


CEVAP
D

7)


CEVAP
C

8)
I. OK. Let’s start with making posters.
II. Great idea, how can we do that?
III. Well, first we can make posters and pick up recyclable products.
IV. We should start a green campaign at school.

Karışık olarak verilen cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığı seçeneği işaretleyiniz.


CEVAP
C

9) “Don’t make a fire!’’ cümlesini ifade eden görselin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.


CEVAP
D

10) Görsellerde ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

11. ve 12. soruların doğru cevabını verilen metne göre işaretleyiniz.

You can have a great time when you have a picnic with your friends. You can play fun games, take photographs or go bird watching. But you should be careful about the nature. You shouldn’t make a fire, hang up swings on branches of the trees. After picnic, you should pick up the rubbish around and put them into a bag to protect the nature. 11) You should – – – – to protect the nature.


CEVAP
D

12) Which is true about the text?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle