Kazanım Testleri

7. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Rasyonel Sayılar (2019-2020)

7. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Rasyonel Sayılar
TESTİN ADI:Rasyonel Sayılar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Rasyonel Sayılar Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
CEVAP
C

2)

Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası dört eş parçaya, 1 ile 2 arası üç eş parçaya, 2 ile 3 arası iki eş parçaya ve 3 ile 4 arası beş eş parçaya ayrılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

3)


CEVAP
C

4)

Yukarıdaki sayı doğrusunda –2 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmıştır.

Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen sayılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


CEVAP
B

6) 13/9 rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

7)

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


CEVAP
C

8) -7/3 ile 7/2 rasyonel sayıları arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?


CEVAP
D

9)Aşağıdaki kesirlerden hangisi 0,64’e eşit değildir?


CEVAP
A

10)


CEVAP
D

11)


CEVAP
B

12)Aşağıdaki ondalık sayılardan hangisi diğerlerinden daha büyüktür


CEVAP
C

5 yorum