Kazanım Testleri

7. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Tam Sayılarla İşlemler (2019-2020)

7. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Tam Sayılarla İşlemler
TESTİN ADI:Tam Sayılarla İşlemler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) –29’dan büyük 30’dan küçük tam sayıların toplamı kaçtır?


CEVAP
C

2)

Verilen sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşağıdakilerdan hangisidir?


CEVAP
A

3) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

4) Aşağıdaki karelerin içine birer tam sayı, çemberlerin içine ise (+) ya da (•) sembollerinden biri yazılıdır.Çemberlerin içindeki işlem o çemberin üstündeki iki karenin içindeki sayılara uygulanıp elde edilen sonuç o çemberin altındaki kareye yazılarak yukarıdaki şema oluşturuluyor.

Verilen şemada A ve C yerine yazılması gereken tam sayılar ve B yerine yazılması gereken işlem hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


CEVAP
D

5) (-20) : (+4) + (-1) * (-6) işleminin sonucu kaçtır?


CEVAP
B

6)
CEVAP
A

7)


CEVAP
B

8) |(–11) – (–7)| – |10 : (–2)|

işleminin sonucu kaçtır?


CEVAP
D

9)


CEVAP
A

10)

Yukarıdaki eşitliklere göre A.B kaçtır?


CEVAP
C

11)


CEVAP
B

12)

işleminin sonucu kaçtır?


CEVAP
C

79 yorum