Kazanım Testleri

7. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Veri Analizi (2019-2020)

7. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Veri Analizi
TESTİN ADI:Veri Analizi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Veri Analizi Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki daire grafiğinde 24 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin sayılarının yetiştirme kurslarında seçtikleri derslere göre dağılımı verilmiştir.
Grafik: Öğrencilerin Sayılarının Seçtikleri Derslere Göre DağılımıGrafiğe göre Fen Bilimleri kursunu tercih eden öğrenci sayısı kaçtır?


CEVAP
A

2) Aşağıdaki sütun grafiğinde bir firmadaki K, L ve M makinelerinin günlük çalışma süreleri verilmiştir.Bu verilere uygun daire grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
D

3) 10, 9, 5, 7, 5, 8, 7, 7, 9, 8, 12

Yukarıdaki veri grubunun ortancası kaçtır?


CEVAP
B

4) Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarına göre dağılımı verilmiştir.Tabloya göre öğrencilerin yaşlarından oluşan veri grubunun tepe değeri kaçtır?


CEVAP
C

5) Aşağıdaki grafikte bir öğrencinin beş gün boyunca çözdüğü soru sayılarının günlere göre dağılımı verilmiştir.Grafiğe göre hangi gün çözülen soruların sayısı, ortalama çözülen soru sayısına eşittir?


CEVAP
C

6) Nisa’nın bir günde çözdüğü 90 sorunun derslere göre sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.Nisa 25 tane matematik sorusu çözdüğüne göre kaç tane Türkçe sorusu çözmüştür?


CEVAP
A

7) Aritmetik ortalaması 24 olan beş sayıya hangi sayı eklenirse bu altı sayının aritmetik ortalaması 27 olur?


CEVAP
D

8) İki firmanın dört ayda sattığı ürünlerin sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir.Grafiğe göre iki firmanın sattığı ürünlerin sayıları arasındaki fark hangi ayda en fazla olmuştur?


CEVAP
A

9)Aşağıdaki grafikte bir ilin beş günlük sıcaklık değerleri verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

10)

Tabloya uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

11) Aşağıdaki daire grafiğinde bir bahçedeki ağaçların sayılarının türlerine göre dağılımı verilmiştir.Bahçede 20 vişne ağacı bulunduğuna göre kaç elma ağacı vardır?


CEVAP
C

12) 9, 10, 11, 13, 13, 13, 15 veri grubundan 15 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik olmaz?


CEVAP
B

3 yorum