Kazanım Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Etkin Vatandaşlık – 2 (2019-2020)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS: Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Etkin Vatandaşlık
TESTİN ADI:Etkin Vatandaşlık – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Etkin Vatandaşlık – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)Sivil Toplum Kuruluşları, “toplum yararına çalışan ve bu yönde kamuoyu oluşturan, kar amacı gütmeyen, sorunların çözümüne katkı sağlayarak çoğulculuk ve katılımcılık kültürünü geliştiren, gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşan örgütlenmelerdir.”

Buna göre;
I.Kamuoyu oluşturma yoluyla bireylerin taleplerinin dile getirilmesine yardımcı olmak,
II.Toplumsal sorunların çözümü için çalışmak,
III.Kanun tasarılarının anayasaya uygunluğunu denetlemek

seçeneklerinden hangileri sivil toplum kuruluşlarının görevleri arasında yer alır?


CEVAP
C

2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


CEVAP
A

3) Aşağıdakilerden hangisinin kamuoyu oluşturulmasına örnek olduğu söylenebilir?


CEVAP
A

4) Erhan, Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kulübü’nde görev almıştır. Rehber öğretmeni ve diğer şubeden gelen öğrenciler toplantı yaparak yönetim kurulu oluşturmuşlardır. Kulüp başkanlığı için 5 kişi aday olmuş ve en çok oy alan öğrenci kulüp başkanı seçilmiştir. Daha sonra kulübün başkan yardımcısını, sekreteri ve saymanını da seçimle belirlemişlerdir. Kurul toplantısı yapılarak bir yıl içerisindeki yapılacak faaliyetler için görüş ve öneriler konuşulmuştur.

Buna göre Erhan ve arkadaşlarının sergilemiş oldukları tutum ve davranışlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
D

5) Oy kullanarak sınıf başkanın seçilmesi öğrencilere aşağıdaki davranışlardan hangisini kazandırır?


CEVAP
A

6) Okullarımızda kurulan sosyal kulüplere öğrenci seçilirken aşağıdakilerden hangisi yapılırsa insan haklarına uygun davranılmış olur?


CEVAP
B

7) Vatandaşlar mahkeme kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurabilirler. Bu mahkemelerde görüşülen davanın sonucu kişiye bildirilir. Böylece uyuşmazlık adil bir çözüme kavuşmuş olur. Bu tür mahkemelere yüksek mahkemeler denir.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerden değildir?


CEVAP
C

8) “Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kulübü” öğrencileri bir pano hazırlayacaklardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin panoya asacakları afişlerden biri olamaz?


CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal faaliyetlerin öğrencilere kazandırmak istediği tutum ve davranışlardan biri değildir?


CEVAP
C

10) Türkiye’nin tüm anayasalarında egemenliğin millete ait olduğu ifadesi korunmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?


CEVAP
A

11) Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bağımsız mahkemeler yargı yetkisini aşağıdakilerin hangisi adına kullanmaktadır?


CEVAP
B

12) Sivas Kongresi’nde İradeyimilliye gazetesinin yayımlanması kararlaştırılmıştır.

Bu karar öncelikle aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?


CEVAP
B

Yorumunu Ekle