Kazanım Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 1 (2019-2020)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:İnsanlar, Yerler ve Çevreler
TESTİN ADI:İnsanlar, Yerler ve Çevreler − 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsanlar, Yerler ve Çevreler − 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır

Buna göre bu bölgenin yerleşim yeri olarak seçilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

2)

Tablodaki I ve II numaralı yerlere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
CEVAP
B

3)

Nüfus piramidine bakılarak hangisi söylenemez?


CEVAP
C

4)

Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
C

5) Nüfusun yeryüzüne dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir?


CEVAP
D

6) İzmir, Türkiye’de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihî bir şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıdır. İzmir limanı ülkemizin İstanbul’dan sonraki ikinci büyük limanı olup dış ticaretimizde çok önemli yeri vardır. İzmir’in turizm, kültür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızla artmasını sağlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmir’in nüfusunun artışında etkili olan faktörlerden biri değildir?


CEVAP
D

7) Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla, genç oranı azdır.

Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grafiklerden hangisi gelişmiş bir ülkeye aittir?


CEVAP
A

8)

Türkiye nüfusunun iş kollarına göre dağılımının verildiği yukarıdaki grafiklere göre hangisi söylenemez?


CEVAP
D

9) Antalya‘da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında;
I. turizm,
II. tarımsal faaliyetler,
III. madencilik

gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?


CEVAP
B

10)

Türkiye’nin kır ve kent nüfus oranlarının gösterildiği grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


CEVAP
B

11)

Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiştir. Buna göre, hangi bölge dışarıya daha çok göç vermektedir?


CEVAP
C

12) Şirin’in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğunlukta olduğu için ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Bu nedenle Şirin’in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir.

Şirin’in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle