Kazanım Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 2 (2019-2020)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:İnsanlar, Yerler ve Çevreler
TESTİN ADI:İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Anayasamızın 42. maddesinde yer alan Eğitim ve Öğretim Hakkı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

2) Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın eğitim öğretim ile ilgili maddesine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
A

3)
• Menteşe Dağlık yöresi
• Hakkari Bölümü
• Yıldız Dağları Bölümü
Yukarıda verilen yerlerin göç vermesinde;
I. yükseltinin fazla olması,
II. ılıman iklim görülmesi,
III. gür bitki örtüsü bulunması

gibi faktörlerden hangisi etkilidir?


CEVAP
A

4) Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle birçok Suriyeli ülkemize gelmiştir.
Bu durum;
I. dış göç,
II. mübadele göçü,
III. zorunlu göç

gibi kavramlardan hangileri ile açıklanır?


CEVAP
B

5) Ali Bey tanınmış bir tıp profösörüdür, İngiltere’nin ünlü bir üniversitesinden çalışma teklifi almıştır.
Ali Bey’in bu teklifi kabul etmesi durumunda;
I.beyin göçü,
II.mevsimlik göç,
III.dış göç

durumlarından hangisi yaşanır?


CEVAP
B

6) “Bir kurt dağdan inerek iki vatandaşımıza saldırmış, biri hayatını kaybetmiş, biri de yaralanmıştır. Kuduz tehlikesine karşı bölgede bulunan 22 köye giriş çıkışlar yasaklanmıştır.”

Kütahya Valisi’nin açıklamasına göre yerleşme ve seyahat özgürlüğü aşağıda verilen hangi durum için yasaklanmıştır?


CEVAP
C

7)

Mete Bey’in iş için başka bir şehirde yaşamaya başlaması göç türlerinden hangisine örnek olabilir?


CEVAP
B

8)Bir ülkede iç göçün artmasının sonucu olarak;,
I. ülke nüfusunun dengesiz dağılması,
II. çarpık kentleşme,
III.alt yapı sorunlarının yaşanması

gibi sorunlardan hangilerinin ortaya çıkması beklenir?


CEVAP
D

9) ‘’Ege Bölgesinde güzel bir sahil kasabasında yaşıyordum hastalığım çok ilerlemişti. Bu yüzden kasabadan ayrılıp İzmir’e yerleşmek zorunda kaldım.’’ diyen Ahmet Bey’in göç etmesinde İzmir’in hangi özelliği etkili olmuştur?


CEVAP
D

10) Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanabilir

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?


CEVAP
C

11) Konut yaptırmak isteyen bir vatandaş aşağıdaki yerlerden hangisine konutunu yaptıramaz?


CEVAP
A

12) Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan domuz gribi kuş gribi gibi hastalıklardan dolayı anayasal bazı haklarımız kısıtlanmıştır. Hatta bazı şehirler karantina altına alınarak giriş çıkış yasaklanmıştır.

Bu olaylar karşısında aşağıdaki haklardan hangisinde kısıtlamaya gidilmiştir?


CEVAP
B

Yorumunu Ekle