Kazanım Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Kültür ve Miras – 2 (2019-2020)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Kültür ve Miras
TESTİN ADI:Kültür ve Miras – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kültür ve Miras – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Fatih, İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasofya’da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
B

2) Osmanlı donanması, 1571’de Venediklilerin elindeki Kıbrıs’ı fethetti. Kıbrıs’a Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri’den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı’da Osmanlı donanmasını yenilgiye uğrattılar.

Bu bilgilere dayanarak,
I. Osmanlı Devleti, Kıbrıs’ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir.
II. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz’de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır.
III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


CEVAP
D

3) Mısır’a yönelik gerçekleştirdiği seferler sonucunda Baharat Yolu’nu Osmanlı Devleti kontrolüne alan ve yapmış olduğu fetihlerle Osmanlı Hazinesini ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühürletip “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin” şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

4) Osmanlı devletinde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmaktaydı. Kilise ve havralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi ibadetini yapar, dinine, gelenek göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı’nın himayesi altındaki farklı milletler kendi devletlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osmanlı’dan görmüşlerdir.

Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
B

5) Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, ilerletme, görevden alma yetkilerine sahipti. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi.

Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
D

6)
● Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı Donanması ile Andrea Dorya öncülüğündeki Haçlı Donanması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir.
● Osmanlı’nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Akdeniz’deki üstünlük Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
● Türk tarihinin en büyük deniz zaferi olan bu savaş günümüzde “Türk Denizcilik Günü” olarak kutlanmaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

7) Fatih Sultan Mehmet Bosna’yı fethettiğinde ilan ettirdiği bir fermanla halka şöyle seslendi: “Ben ki, Sultan Mehmed Hanım…İhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah’a, Peygamber’e, Kur’an’a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki, canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır.”

Fatih Sultan Mehmet’in bu fermanı yayınlamasında;
I. Adalet ve hoşgörü anlayışı,
II. Din ve vicdan hürriyeti,
III. Fetihleri sona erdirme

düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylenebilir?


CEVAP
B

8) Osmanlı Devleti Rodos’un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklilerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz ticaretine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra tahta geçen oğlu II. Selim Dönemi’nde Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’deki hâkimiyeti pekişmiş oldu.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
A

9) Osmanlı Devleti’nin “hoşgörünün vatanı” olarak adlandırılmasında;

I. Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi,
II. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması,
III. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


CEVAP
B

10) Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vaktinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır.

Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
D

11) Kanuni Sultan Süleyman, Semendire Kadısına gönderdiği fermanda “O güne kadar kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasını” istemiştir.

Kanuni Sultan Süleyman bu fermanla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?


CEVAP
C

12) Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde;

I. Kırım Yarımadasının alınması,
II. Kıbrıs’ın fethi,
III. Sinop’un alınması

gelişmelerinden hangilerinin Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesine katkı sağladığı söylenebilir?


CEVAP
B

2 yorum

  • Hımm sorular güzel tam istediğim gibi cidden ben böyle 2020 konularıyla ilgili bir sayfa veya uygulama bulucam diye ne çektim bir ALLAH bilir yani ve sonunda hocaların bize sınav hazırlarken kullandığı kazanım kavrama testleri aklıma geldi iyiki de bulmuşum çoooook şükür yani saygilarla