Kazanım Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Küresel Bağlantılar – 1 (2019-2020)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Küresel Bağlantılar
TESTİN ADI:Küresel Bağlantılar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Küresel Bağlantılar – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Atatürk, Türk milletine ana hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın ön şartını yurtta barış ve cihanda barış olarak belirlemiştir. Türkiye bu doğrultuda uluslararası birçok kuruluşa üye olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda üye olduğumuz kuruluşlardan biri değildir?


CEVAP
D

2) Dünyamızın doğal dengesinin bozulmasına bağlı olarak dünya üzerinde insan yaşamını etkileyen birtakım sorunlar yaşanmıştır. Tüm insanlığı ilgilendiren bu sorunlara küresel sorun demektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir küresel sorun değildir?


CEVAP
C

3) Kyoto Protokolü gelişmiş ülkelerin sera gazı salınımlarını 1990 yılına göre % 5,2 azaltmalarını öngörüp atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak seviyelerde kalmasını sağlamaya yönelik Birleşmiş Milletler kontrolünde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi’nde imzası bulunan ülkelerce imzalanması planlanmış en somut ve tek uluslararası protokoldür.

Buna göre Kyoto Protokolü aşağıda verilen küresel sorunlardan hangisinin çözümüne yönelik olarak hazırlanmıştır?


CEVAP
A

4)

Öğretmenin yukarıda verilen sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?


CEVAP
B

5)
I. Sanayileşme
II. Orman tahribi
III. Motorlu taşıtların artması

Atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?


CEVAP
D

6)
I. Doğal ve kültürel mirasın önemini anlatan çalışmalar yapmak
II. Evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak
III. Mirasın muhafazasını sadece güvenlik güçlerine bırakmak

Yukarıdakilerden hangileri ortak mirası korumaya yönelik yapılan çalışmalardandır?


CEVAP
A

7) Kalıp yargıların zaman içinde ön yargıya dönüşmesi çeşitli sorunlara yol açarak ayrımcılığa sebep olur.

Buna göre toplum içinde ayrımcılığın engellenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?


CEVAP
D

8)Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla birçok kuruluşla iş birliği yapmaktadır.

Bu iş birliği ülkemize;
I. Yeni pazarların açılması
II. Ekonomik gelirin yükselmesi
III. Teknolojinin gelişmesi

alanlarından hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?


CEVAP
D

9)Aşağıdakilerden hangisi doğrudan insan faaliyetinin sonucu ortaya çıkan küresel sorunlardan biridir?


CEVAP
B

10)Dünyadaki binlerce bitki ve hayvan türünün yok olmasına neden olan, insan yaşamını etkileyen meteorolojik afetlerin artmasına sebep olan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

11) Kalıp yargı insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir. İnsanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalıp bir yargı değildir?


CEVAP
C

12) Kuruluş amacı; insanın yaşadığı çevreyi etkileyen tüm konularda uluslararası iş birliğini kolaylaştırmak, çevreyi korumak, hükümetlerin ilgisini bu konuya çekmek ve sorunların çözümünde maddi destek sağlamaktır.

Yukarıda amaçları verilen uluslararası kuruluş hangisidir?


CEVAP
C

Yorumunu Ekle