Kazanım Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 1 (2019-2020)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Üretim, Dağıtım ve Tüketim
TESTİN ADI:Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Tarih boyunca devletler verimli topraklara sahip olabilmek için pek çok mücadeleler vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?


CEVAP
A

2) İpek Yolu, Çin ile Avrupa arasındaki bir ticaret yoludur. Bu yoldan Avrupa’ya ipek, porselen, kağıt gibi ürünler, ayrıca altın, gümüş gibi değerli eşyalarda taşınmıştır. İpek Yolu’nun kontrolünün Osmanlı’ya geçmesi ile Osmanlı Devleti ekonomik olarak güçlenmiştir.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
D

3)

Tarımı destekleyen bazı kurum ve kuruluşlar verilmiştir.

Bu kuruluşların amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?


CEVAP
D

4) Büyük Selçuklu Devleti’nde topraklar devlete aitti. Devletin veziri olan ve aynı zamanda Siyasetname adlı eseri ile tanınan Nizamülmülk tarafından ilk defa oluşturulan ikta sistemi ile Selçuklular ülke topraklarını ikta adı verilen parçalara ayırmıştır. Bu toprakların vergi gelirleri vali, komutan, asker gibi devlet görevlilerine bırakılmış böylece devlet görevlilerine yaptıkları hizmet karşılığı devlet hazinesinden doğrudan para çıkmadan maaş ödenmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
C

5) Türk-İslam toplumlarında ibadete, eğitime, sağlığa ve kültürel etkinliklere yarayan birçok yapı ve kuruluş vakıf yoluyla oluşturulmuştur.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yapılardan hangisinin vakıflar aracılığıyla yapıldığı söylenemez?


CEVAP
B

6) Osmanlı Devleti’nde yeni topraklar fethedildiğinde araziye kâtipler gönderilirdi. Kâtipler toprağı, elde edilen gelire ve toprağı işleyen nüfusuna göre kaydederlerdi. Ardından arazi, gelirleri açısından belirli dilimlere bölünürdü. Has, zeamet, tımar olarak adlandırılan bu araziler; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve sipahilere dirlik olarak verilirdi.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
D

7) İlk Çağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan uygarlıklar toprağı ekip biçerek değerlendirmiş ve bu sayede üretimi artırmıştır. Böylece ihtiyaç fazlası üretim ortaya çıkmıştır.

İhtiyaç fazlası üretim yapılması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?


CEVAP
B

8) Tarih boyunca toprak, insanoğlu için hep önemli olmuştur. Toprak insanların yaşamaları için gerekli olan besinleri onlara sunarken üzerine inşa edilen yapılarla insanların barınmasını da sağlar. Bu topraklarda yetişen ürünler insanlara besin kaynağı olduğu gibi üretimi gerçekleştiren kişilerin de kazanç elde etmelerini sağlamaktadır.

Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
A

9) Toplum içerisinde siyasi idarenin bir parçası olmayan ve sivil toplum alanında etkinlik gösteren kurumlara sivil toplum kuruluşları denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amacı olamaz?


CEVAP
A

10) Cumhuriyetin kurulmasından bu yana ülke ekonomisinde tarım önemli bir yer edinmiş ve birçok kurum tarımı desteklemek için çalışmalar yapmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardan biri değildir?


CEVAP
B

11) Geleceğin mesleklerinden:
● Sosyal medya uzmanlığı,
● Yazılım mühendisliği,
● Yapay zeka uzmanlığı

gibi alanlarda başarılı olabilmek için aşağıdaki becerilerden hangisine sahip olmak gerekmez?


CEVAP
D

12)
I. Meslekler hakkında bilgi edinmek
II. Yeteneklerimizin neler olduğunu tespit etmek
III. Ailemizin bizden beklentileri
IV. Kendi kişiliğimizi tanımak

Meslek seçerken yukarıdaki unsurlardan hangileri dikkate alınmalıdır?


CEVAP
C

1 yorum