Kazanım Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 2 (2019-2020)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Üretim, Dağıtım ve Tüketim
TESTİN ADI:Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vaktinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır.

Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
D

2) Avrupa’da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler ile makineye dayalı endüstriortaya çıkmıştır.

Buna göre sanayi inkılabı sonucunda,
I. Yaşam standartları yükselmiştir.
II. Ham madde ihtiyacı artmıştır.
III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuştur.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?


CEVAP
D

3) Tarih boyunca Türkler, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya önem vermişlerdir. Selçuklu döneminde gelişme gösteren vakıflar, Osmanlı döneminde üst seviyeye çıkmıştır. Vakıflar toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına geniş ölçüde katkıda bulunmuştur.

Buna göre vakıflar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
C

4) Tımar, devlete ait arazinin, savaşlarda yararlılığı görülen, kale yapım ve tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere ve diğer hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir. Bu sistemde toprağın işlenerek vergilendirilmesi esas alınmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir


CEVAP
C

5) Ülkeler yetiştirdiği veya ürettiği ürünleri kendilerine kazanç sağlamak için diğer ülkelere satarlar, ihtiyaç duydukları ürünleri ise satın alırlar. Bu alışverişte sadece alışveriş yapan iki devlet değil aynı zamanda ticaretin yapıldığı yollar üzerindeki devletlerde kazanç sağlar. Bu nedenle ticaret yolları üzerinde bulunan devletler daha gelişmiş ve güçlenmişlerdir.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
A

6) Aşağıdaki vakıf kuruluşlarından hangisinin gösterdiği faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir?


CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabı ile başlayan sosyal ve ekonomik hayattaki değişimlerden biri değildir?


CEVAP
D

8)Ahilik Teşkilatı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadoluda yaşayan Müslüman halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren bir yâpıdır.

Buna göre Ahilik Teşkilatı’nda;
I. Meslek eğitimi vermek,
II. Sanat ve meslek ahlakı oluşturmak,
III. Esnaflar arasında rekabeti arttırmak

amaçlarından hangileri vardır?


CEVAP
B

9) Aşağıdaki ortaöğretim kurumlarından hangisi doğrudan mesleki bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla açılmamıştır?


CEVAP
A

10) Sabırlı olmak, heyecanlılık, soğukkanlılık, titiz olmak, çabuk reaksiyon göstermek, seyahati sevmek, düzgün konuşmak.

Meslek seçiminde dikkat edilecek hususlardan hangisiyle ilgilidir?


CEVAP
D

11)
• Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücü
• Mantık yürütme ve tasarım yeteneği
• Bir işi ögelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisi

Verilen özelliklere sahip bir kişinin aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygundur?


CEVAP
B

12) Sanayi İnkılabının başlamasında;
I. Coğrafi keşifler sonucu artan sermaye birikimi,
II. Rönesans’ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yaşanması,
III. İşçi sınıfının ortaya çıkması

gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur?


CEVAP
C

Yorumunu Ekle