Kazanım Testleri

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Cümlede Anlam – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Cümlede Anlam
TESTİN ADI:Cümlede Anlam – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cümlede Anlam – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) (I) Bazı kuşlar hayal edebileceğimizden daha fazla uçuyor. (II) 10 bin kilometreden fazla yani gezegenimizin çevresinin dörtte biri kadar uçanlar var. (III) Çoğu göçmen kuş için göç etmek demek, bir ülkeden başka bir ülkeye değil, bir kıtadan başka bir kıtaya gitmek demek. (IV) Ne yazık ki bu uzun ve zorlu yolculuk sırasında göçmen kuşların bir bölümü de ölmektedir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
C

2)

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bulunduğu cümlenin öznellik kazanmasına neden olmuştur?


CEVAP
B

3) (I) Yazar, Türk edebiyatının berrak sesli öykücülerinden biridir. (II) Öykülerindeki içli, duyarlı ve özenli anlatım, öykü dışındaki yazıları için de geçerlidir. (III) İnceleme ve deneme türündeki yazılarında insanı ve insanı ilgilendiren yaşam durumlarını ele alır. (IV) Yazarın bütün eserlerinde edebiyatı hayat ile buluşturan, insanı yazıyla kucaklaştıran bir tutum sergilediği su götürmez bir gerçektir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel bir değerlendirme söz konusudur?


CEVAP
C

4) (I) Yirminci yüzyılda birçok şey gibi binalar da hızla büyüdü. (II) İnsanların rahatça yaşayabilmesi ve çalışabilmesi için bu binalara pahalı ve çok enerji tüketen havalandırma sistemleri kuruldu. (III) Ama artık mimarlar ve mühendisler birçok konuda olduğu gibi bu konuda da doğal ve ekonomik çözümler peşindeler. (IV) Bu sorunlara çözüm bulmak tabii ki hiç kolay olmayacak.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?


CEVAP
B

5) (I) Televizyon 1980’lere doğru büyük bir hızla gelişince sinema, seyircisini hızla kaybetmeye başladı. (II) Yeşilçam yapımcıları ve oyuncuları ne yapacaklarını bilemiyorlardı. (III) Yıllarca sinemadan kazandıklarını başka alanlara aktarmışlar, bu yüzden de sinemanın altyapısıyla ilgili yatırım yapmamışlardı. (IV) Sanatı ikinci plana attıklarından popüler filmlere yönelmişlerdi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?


CEVAP
B

6)
I. adım adım gerçekleşen
II. insanın öz güven kazanması
III. yavaş bir süreçtir
IV. ve kendini gerçekleştirmesi

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?


CEVAP
A

7) Romanlarını akıcı bir dille yazdığı için okuyucularının sayısı gittikçe artıyor.

Bu cümledeki anlam ilişkisinin özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?


CEVAP
D

8) Hititlere ait bu kalıntılar – – – –

Bu söz grubu aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlede öznel anlatım yapılmış olur?


CEVAP
C

9) Zaman birçok şeyi değiştirir ama eski dostlukları değiştiremez.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?


CEVAP
A

10) Genç ressam, bu yılki ikinci ödülünü yine Ankara’da aldı.

Bu cümlede sözü edilen ressamla ilgili kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
A

12)
● Yakınma
● Üzüntü
● Pişmanlık

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duygulardan herhangi biri ifade edilmemiştir?


CEVAP
D

1 yorum