Kazanım Testleri

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Fiiller – 1 (2019-2020)

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Fiiller
TESTİN ADI: Fiiller – 1 [Fiil Çekim Ekleri (Kip ve Kişi Ekleri) – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri]
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fiiller – 1 [Fiil Çekim Ekleri (Kip ve Kişi Ekleri) – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri] Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum fiilleri olmak üzere üç gruba ayrılır. İş bildiren fiiller, öznenin kendi isteği ile gerçekleşen ve bir nesneyi etkilediği fiillerdir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde iş bildiren bir fiil vardır?


CEVAP
D

2) Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Haber kipleri, fiillerin ne zaman gerçekleştiğini ortaya koyan kiplerdir. Dilek kipleri ise fiillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?


CEVAP
B

3)

Bu dizelerdeki numaralanmış fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

4) Oluş fiilleri, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir.

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi oluş fiilidir?


CEVAP
A

5)Bu dizelerde numaralanmış fiillerin aldığı eklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


CEVAP
C

6)

Numaralanmış fiillerin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


CEVAP
D

7) Fiilin bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kastetmesine fiilde anlam kayması denir. Örneğin “Okullarda her pazartesi İstiklal Marşı okunuyor.” cümlesinde fiil (okunuyor), şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Ancak fiilin her pazartesi yapıldığı belirtilerek geniş zaman kastedilmiştir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması vardır?


CEVAP
B

8) Kip ve şahıs eki almış fiillere çekimli fiil denir.

Buna göre “yürü-” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil olarak kullanılmıştır?


CEVAP
C

9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bildirme kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?


CEVAP
B

10) Fiillerin olumsuz biçimleri fiile kip eklerinden önce -ma/-me olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir fiil yoktur?


CEVAP
D

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru fiili vardır?


CEVAP
D

12) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, anlam olarak ayraç içinde verilen zaman ifade edilmektedir?


CEVAP
A

39 yorum